Σε υποτονικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, και ΒΙΟ

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 831,81 μονάδες με άνοδο 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,34 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 894,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 62 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 61 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν για την πλειοψηφία των μετοχών, καθώς ο διαμορφωθέν όγκος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 835,35 μονάδες, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2022 αποφάσισε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή γ) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Ανακοίνωση Interlife

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύιονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έμεινε κλειστό σήμερα λόγω αργίας.

Δεύτερη μέρα ανόδου σήμερα για τον γενικό δείκτη, σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερα χαμηλό όγκο, και με σήμα πώλησης να παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος προσπαθεί να αντιστρέψει την πτωτική του τάση από πτωτική σε ανοδική, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Μικρά κέρδη κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 510 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 7,44 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 5,625 ευρώ με άνοδο 4,46%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική τάσηκαθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,33 ευρώ, και η στήριξη στα 4,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 966,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -11,14%

Απόδοση 3μηνου –26,47%

Απόδοση 6μηνου -39,09%

Απόδοση από 1/1 -40,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων -38,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,15 ευρώ

Καθαρή Θέση: 4,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 11,06

P/BV 0,51

P/Ettm 

EV/EBITDA5,20 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,57 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –172,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 έναντι 72,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,5

ROE 4,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,89%

Κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛ έκλεισε στα 14,58 ευρώ με άνοδο 0,90%, ολοκληρώνοντας σήμερα σε μικρή απόσταση από το όριο της υπερπουλημένης ζώνηςμε το σήμα πώλησης να διατηρείται. Το gap που πραγματοποίησε η μετοχή στις 14/6, όταν από το κλείσιμο των 16,08 ευρώ άνοιξε στα 15,40 ευρώ για να κλείσει την ίδια μέρα στα 14,89 ευρώ) αναμένεται στο προσεχές μέλλον να το κλείσει, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,03 ευρώ, και η στήριξη στα 13,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 672,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,13%

Απόδοση 3μηνου +3,85%

Απόδοση 6μηνου -3,44%

Απόδοση από 1/1 -3,64%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 13,60 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,5 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 11,14

P/BV 1,31

P/Ettm 12,22

EV/EBITDA8,05 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,24 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -165,7 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 40,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,52

ROE +10,53%

Δείκτης Φερεγγυότητας 34,32%

Κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου

Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 3,36 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να απογοητεύει όπως και οι υπόλοιπες μετοχές του ομίλου (ΕΛΧΑ και CENER), ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης (αυξάνοντας τις πιθανότητες αντίδρασης), διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,0 ευρώ, και η στήριξη στα 3,31 ευρώ με την επόμενη στα 2,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 138,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -9,80%

Απόδοση 3μηνου -20,75%

Απόδοση 6μηνου -27,59%

Απόδοση από 1/1 -26,80%

Απόδοση 52 εβδομάδων -26,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,33 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,4 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 5,46

P/BV 0,62

P/Ettm 4,47

EV/EBITDA6,0 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,95 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -120,3 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,19

ROE +13,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,87%

Κεφαλαιοποίηση 870,9 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,098% με πτώση 1,09%, και του δεκαετούς στο 3,986% με οριακή άνοδο 0,09%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem