Σε… τρικυμίες τα car carriers

Σε… τρικυμίες τα car carriers

  • Όπως αναφέρεται στο report, το θαλάσσιο εμπόριο αυτοκινήτων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς το 2019 η ανάπτυξή του θα είναι μόλις 3% πάνω από τα επίπεδα του 2007. Για να αντιληφθεί κανείς την αργή αυτή ανάπτυξη, αρκεί να τονιστεί ότι, για παράδειγμα, το θαλάσσιο εμπόριο containers παρουσιάζει ανάπτυξη 59% από τα επίπεδα του 2007.

Στο μέτωπο των ναύλων των car carriers, παρουσιάζουν πτώση 3% σε σχέση με το 2018, ωστόσο η μείωση του τονάζ κατά 0,3% από τις αρχές του 2019, σε συνδυασμό με τη μείωση της μέσης ταχύτητας με την οποία αυτά κινούνται, μετριάζει την κατάσταση στη ναυλαγορά, κατά την Clarkson.

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο κορυφαίος ναυλομεσιτικός οίκος δίνει έναν τόνο αισιοδοξίας για την εν λόγω αγορά, καθώς, όπως σημειώνει, το orderbook κινείται στο 3% του στόλου, ενώ η μέση ταχύτητα των car carriers θα μειωθεί περαιτέρω εν μέσω αβεβαιότητας για το sulphur cap.

Paul Brennan/Pixabay