Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος; 

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος; 

Λίγες μέρες απομένουν ώστε το 2019 να περάσει και τυπικά στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου ως η καλύτερη χρονιά των τελευταίων είκοσι ετών. Παρόλα αυτά, η αδυναμία του γενικού δείκτη να διατηρηθεί πάνω από την σημαντική αντίσταση των 900 μονάδων προκαλεί προβληματισμό για το νέο έτος.

Μια από τις ατμομηχανές (ίσως η βασικότερη) του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο τραπεζικός κλάδος, παρουσιάζει το τελευταίο χρονικό διάστημα ανικανότητα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα. Προφανώς και τα μεγάλα κέρδη από τις αρχές του έτους, δημιουργούν εφησυχασμό στις τάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή η στασιμότητα που παρατηρείται στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου (των τεσσάρων συστημικών τραπεζών), μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την κατάσταση τους, τόσο από θεμελιώδη, όσο και από τεχνικής πλευράς.

Αξίζει να αναφέρουμε, πως για την εν λόγω μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες P/E, beta, και τιμή προς λογιστική αξία. Να σημειωθεί, πως μόνο με τους παραπάνω αριθμοδείκτες δεν εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για το εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, και πως ο μόνος λόγος που χρησιμοποιήθηκαν οι εν λόγω αριθμοδείκτες είναι για μια γενικότερη εικόνα των μετοχών των συστημικών τραπεζών.

Alpha Bank

Η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται με P/E 23,08 ευρώ έναντι 19,28 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, και με τιμή προς λογιστική αξία 0,35 έναντι 0,29 του κλάδου, κάνοντας την επίσης υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται πολύ χαμηλότερα της μονάδας, όπου σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως υποτιμημένη. Η αξία της εταιρείας (enterprise value) διαμορφώνεται στα 8,19 δισ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 2,9 δισ. ευρώ (κλείσιμο 20/12), ενώ ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 1,84, όπου σε μια ενδεχόμενη άνοδο της αγοράς αναμένεται να υπεραποδόσει αυτής.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει κέρδη 70,91% (κλείσιμο 20/12), παραμένοντας σε ανοδικό κανάλι από τα χαμηλά του περασμένου Φεβρουαρίου, και διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,9706 ευρώ, και η στήριξη στα 1,7834 ευρώ.

Eurobank

Η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με P/E 25,83 ευρώ έναντι 19,28 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Η τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,5 έναντι 0,29 του κλάδου, κάνοντας την επίσης υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται πολύ χαμηλότερα της μονάδας, όπου θα μπορούσαμε σε διαφορετική περίπτωση να την χαρακτηρίσουμε ως υποτιμημένη. Η αξία της εταιρείας (enterprise value) διαμορφώνεται στα 11,13 δισ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 3,26 δισ. ευρώ (κλείσιμο 20/12). Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 2,25, όπου σε μια ενδεχόμενη άνοδο της αγοράς αναμένεται να υπεραποδόσει αυτής.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει απόδοση 63,38% (κλείσιμο 20/12), εμφανίζοντας αδυναμία στο ημερήσιο γράφημα να διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (0,892), έχοντας υποχωρήσει κάτω και από την ανοδική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τα μέσα του περασμένου Αυγούστου, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,9877 ευρώ, και η στήριξη στα 0,8720 ευρώ.

Εθνική

Η μετοχή της Εθνικής διαπραγματεύεται με P/E 31,84 ευρώ έναντι 19,28 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Η τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,5 έναντι 0,29 του κλάδου, κάνοντας την επίσης υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται πολύ χαμηλότερα της μονάδας, όπου θα μπορούσαμε σε διαφορετική περίπτωση να την χαρακτηρίσουμε ως υποτιμημένη. Η αξία της εταιρείας (enterprise value) διαμορφώνεται στα 3,06 δισ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 2,26 δισ. ευρώ (κλείσιμο 20/12). Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 2,48, όπου σε μια ενδεχόμενη άνοδο της αγοράς αναμένεται να υπεραποδόσει αυτής.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της Εθνικής καταγράφει κέρδη 164,27% (κλείσιμο 20/12), βρίσκοντας στο ημερήσιο γράφημα σημαντική στήριξη στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,89 ευρώ), εμφανίζοντας όμως αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται στην συνεδρίαση της Παρασκευής, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,146 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται με P/E 6,59 ευρώ έναντι 19,28 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υποτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Η τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,16 έναντι 0,29 του κλάδου, κάνοντας την επίσης υποτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Η αξία της εταιρείας (enterprise value) διαμορφώνεται στα 664,6 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 1,24 δισ. ευρώ (κλείσιμο 20/12). Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 2,96, όπου σε μια ενδεχόμενη άνοδο της αγοράς αναμένεται να υπεραποδόσει αυτής.

Από την αρχή του έτους η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύεται 238,10% (κλείσιμο 20/12), δεχόμενη όμως πιέσεις στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς εμφανίζει αδυναμία να βρεθεί εκ νέου (από την συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας) πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,997 ευρώ), με τον δείκτη RSI να οδεύει προς το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Το σήμα πώλησης παραμένει για την μετοχή, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,21 ευρώ, και η στήριξη στα 2,6323 ευρώ.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

http://new-economy.gr/

new-economy.gr