Σε προστασία από τους πιστωτές της η ΕΒΖ

Σε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η χειμαζόμενη Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Νωρίτερα σήμερα συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης η αίτηση που κατέθεσε η ΕΒΖ για υπαγωγή της στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα και η άρση ήδη κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της εταιρίας μας για λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 του ν.3588/2007, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής η από 3.09.2018 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία :

Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3-1-2019:

α) η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της αιτούσας εταιρίας

β) η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της αιτούσας εταιρίας

γ) η έκδοση σε βάρος της αιτούσας εταιρίας διαταγών πληρωμής

δ) η κήρυξη της αιτούσας σε κατάσταση πτώχευσης

ε) η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της αιτούσας.

Τέλος, δικάσιμος της κατατεθείσης αιτήσεως ορίσθηκε η Τετάρτη 26.09.2018.

Η αίτηση κατατέθηκε με τη συναίνεση της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία η ΕΒΖ οφείλει το 70,7% του συνόλου των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το προσχέδιο ισοζυγίου του Ιουνίου του 2018. Σημειώνεται ότι η κύρια αίτηση θα συζητηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο.

Που χρωστά και πόσα

Οι οφειλές της εταιρείας, με βάση στοιχεία Ιουνίου του 2018, προς την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται σε 174,373 εκατ. ευρώ, στα 30 εκατ. ευρώ προς την PQH, στα 13,793 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΠΑ, τα 9,411 εκατ. ευρώ αγγίζουν οι οφειλές της προς την Crvenka – Fabrika Secera, τα 6,031 εκατ. ευρώ προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, τα 2,322 εκατ. ευρώ προς τη ΓΑΙΑ ΑΕΒΕ.

Σε ασφαλιστικά ιδρύματα χρωστά 2,030 εκατ. ευρώ, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1,497 εκατ. ευρώ, 1,147 εκατ. ευρώ στην Cristalco, στους τευτολοπαραγωγούς 482.234 ευρώ, στο προσωπικό 259.489 ευρώ. Συνολικά η εταιρεία οφείλει 246,648 εκατ. ευρώ.

Τι άλλο αναφέρεται στην αίτηση

Επίσης η εταιρεία αιτήθηκε και έλαβε την αποδέσμευση τεσσάρων κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών της για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της προς πάσης φύσεως πιστωτές και εργαζόμενους της. Όπως αναφέρεται στην αίτηση η δέσμευση αυτών θα έθετε σε κίνδυνο την αποπληρωμή μεγάλης μερίδας πιστωτών κυρίως των εργαζομένων της.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε προαναγγελθεί από τις αρχές Αυγούστου, όταν υπογράφηκε μεταξύ της ΕΒΖ και της 5IB INNOVATION BRAIN LLC, έγγραφο προθέσεων με απώτερο σκοπό την εξυγίανση της ελληνικής βιομηχανίας, μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα αλλά και η αποκλειστική εμπορική συμφωνία με το ξένο fund. Μέσω της προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της αλλά και της άρσης ήδη κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών της η ΕΒΖ κερδίζει χρόνο για να ολοκληρωθεί το deal με την Innovation Brain.

Σημειώνεται πως από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, δηλαδή της ΕΒΖ. Η μέγιστη περίοδος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.