Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Κρέτα Φαρμ

Στην αγορά των ψητοπωλείων εισέρχεται η βιομηχανία αλλαντικών και κρέατος Κρέτα Φαρμ

Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η βιομηχανία αλλαντικών και άλλων προϊόντων κρέατος Κρέτα Φαρμ, αξιοποιώντας την ευρεία απήχηση του εμπορικού της σήματος «Εν Ελλάδι», που οδήγησε το 2017 σε αύξηση των πωλήσεών της και σε καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

Η επιχείρηση, που πέρυσι παρουσίασε στην αγορά νωπό χοιρινό κρέας με το σήμα «Εν Ελλάδι» και έκανε τα πρώτα δοκιμαστικά της βήματα στην αγορά προϊόντων ζύμης, παράγοντας πίτες, ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά των ψητοπωλείων, προτείνοντας γύρο με το δημοφιλές σήμα της και με 100% ελληνικό κρέας των χοιροτροφικών μονάδων που διαθέτει. Συγχρόνως, θα διαθέτει πίτες ταψιού και σφολιάτες με ζύμη και με γέμιση «Εν Ελλάδι», εστιάζοντας στην αγορά HO.RE.CA., καθώς και σαλάτες και σάλτσες. Προγραμματίζει, ακόμη, την κυκλοφορία νέων προϊόντων αλλαντικών και νωπού κρέατος, όπως προϊόντα γαλοπούλας και κοτόπουλου και σαλάμι αέρος.

Ενθαρρυμένη από τη διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά αλλαντικών και κρέατος το 2017 και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της τον περασμένο Μάρτιο, η κρητική βιομηχανία δηλώνει αισιόδοξη για τις προοπτικές της, αν και η χρηματοοικονομική της θέση δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ισχυρή, δεδομένων των χαμηλών ιδίων κεφαλαίων της και των υψηλών δανειακών της βαρών.

Η βιομηχανία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1979. Εδρεύει και έχει τις βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο ύψος του 15ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Ηρακλείου, στη θέση Λατζιμάς, στον Δήμο Αρκαδίου του νομού Ρεθύμνου. Λειρτουργεί υποκαταστήματα εμπορικού κυρίως χαρακτήρα, στο Κρυονέρι Αττικής, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, την Πάτρα και τη Λάρισα. Ελέγχει θυγατρικές εταιρείες παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα και άλλες θυγατρικές, κυρίως εμπορικές και συμμετοχικές, στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Εκτιμά ότι το μερίδιό της στην ελληνική αγορά αλλαντικών το 2017 ανήλθε σε 26,2%. Θεωρείται ότι με τις θυγατρικές της αποτελεί τον μεγαλύτερο Ελληνα παραγωγό χοιρινού κρέατος. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 σημείωσε αύξηση 10,2% ή 10,02 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 108,115 εκατ. ευρώ.

Το 91% των εσόδων της (98,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις αλλαντικών και το υπόλοιπο 9% (9,73 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις χοιρινού κρέατος, ενώ λοιπές δραστηριότητες συνεισέφεραν 0,02 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 97,9% των εσόδων της (105,84 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 2,1% (2,27 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες και, κυρίως, στην Κύπρο (1,34 εκατ. ευρώ) και την Αυστραλία (0,73 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,1% (+10,58 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9,5% (-0,56 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι πωλήσεις αλλαντικών αυξήθηκαν κατά 8,4% (+7,66 εκατ. ευρώ) και οι πωλήσεις κρέατος κατά 37,8% (+2,67 εκατ. ευρώ).

Το 97,3% των εσόδων της (105,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,7% (2,94 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% (+11,55 εκατ. ευρώ).

Οι δυο μεγαλύτεροι πελάτες της συνεισέφεραν το 31,8% των πωλήσεων (34,38 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 8% (+3,515 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 47,69 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/απομειώσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 13,03 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,955 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 30,9% ή 3,07 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 44,1% από 45%), ενώ τα τελικά της αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά, σε σύγκριση με εκείνα του 2016, από το γεγονός ότι τη χρήση 2017 οι απομειώσεις και προβλέψεις για ζημιές επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και τα επενδυτικά της αποτελέσματα περιορίστηκαν σε ζημιές 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,78 εκατ. ευρώ το 2016, όταν είχαν απομειωθεί απαιτήσεις ύψους 4,43 εκατ. ευρώ από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,45 εκατ. ευρώ το 2016 (+6,52 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά αποτελέσματα των μετόχων της εταιρείας ήταν κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,82 εκατ. ευρώ το 2016 (+5,36 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,44 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 5,375 εκατ. ευρώ (4,34 εκατ. ευρώ το 2016) και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 7,59 εκατ. ευρώ (8,26 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση, από τα 4,42 εκατ. ευρώ το 2016, σε 11,59 εκατ. ευρώ το 2017.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,3%, έναντι 6,3% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 156,69 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,5% (-0,83 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, μαζί με εκείνα των θυγατρικών της, στις 31.12.2017 ήταν ύψους 87,78 εκατ. ευρώ, έναντι 89,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της το 2017 διέθεσαν 4,95 εκατ. ευρώ, έναντι 4,06 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 106,88 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 64,6% μακροπρόθεσμης διάρκειας και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-5,90 εκατ. ευρώ). Είχε λογιστικοποιήσει μέρος των όρων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, στην οποία κατέληξε με τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring και leasing τον περασμένο Μάρτιο, επιτυγχάνοντας μείωση επιτοκίων και χρονική μετάθεση πληρωμών, όπως προέβλεπε προκαταρκτική συμφωνία που είχε συναφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσε την υποβοήθηση της επιχείρησης στην κάλυψη των ζημιών που της είχε προκαλέσει η κατάρρευση της αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

  • Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (46,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,19 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (71,04 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 147,98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (-1,36 εκατ. ευρώ). Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 57,10 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

  • Ως τις 31.12.2017 είχε εκταμιεύσει 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βάσει συμφωνίας χρηματοδότησής του με 15 εκατ. ευρώ για έργα Research & Innovation και επέκταση στη διεθνή αγορά. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του συμπεριελάμβανε ρυθμισμένη οφειλή φόρων και εισφορών 2,37 εκατ. ευρώ. Η χρηματοοικονομική του θέση έχει βελτιωθεί εν τω μεταξύ σημαντικά, καθώς η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των δανειακών κεφαλαίων μεταφέρθηκε σε επόμενα χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 14,46 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 8,71 εκατ. ευρώ μόνο, έναντι 8,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ίσα προς το 5,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (5,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 100% ελληνική χοιροτροφική εταιρεία ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ, η ομοειδής εταιρεία Φάρμα Θεσσαλίας με μερίδιο 98%, η κυπριακή Creta Farm Cyprus (80%), η λουξεμβουργιανή Creta Foods (100%) και η αμερικανική Creta Farm USA (80%).

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας KRETA FARM το 2017 ήταν ύψους 107,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,1% σε σύγκριση με το 2016. Απέδωσαν κέρδη προ φόρων 2,12 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,22 εκατ. ευρώ (+7,34 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,36 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,91 εκατ. ευρώ (+6,26 εκατ. ευρώ). Η αξία των συμμετοχών της στις θυγατρικές της αποτιμήθηκε 20,86 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο τον Εμμ. Σ. Δομαζάκη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Σ. Δομαζάκη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017, με μερίδια 41% και 40,7%, αντιστοίχως, ήταν οι Κων. Σ. Δομαζάκης και Εμμ. Σ. Δομαζάκης.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 693 εργαζόμενους, έναντι 642 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,09 εκατ. ευρώ, έναντι 14,43 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Ως όμιλος, από κοινού με τις θυγατρικές της, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 701 εργαζόμενους, έναντι 650 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 15,27 εκατ. ευρώ, έναντι 14,62 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,73 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 18.585 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αποδίδει τα ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη του έτους 2017 στην αλλαγή της στρατηγικής της, η οποία περιλαμβάνει πλέον, μεταξύ άλλων, την αύξηση των σημείων διανομής των προϊόντων και την ανάπτυξη σε λοιπά κανάλια διανομής, όπως η αγορά HO.RE.CA., πέραν των λιανεμπορικών αλυσίδων. Η αλλαγή στρατηγικής συνοδεύτηκε από αναδιοργάνωση των λειτουργιών παραγωγής, εφοδιασμού και μεταφορών και δημιουργία οικονομιών κλίμακας και συνδυάστηκε με την παραγωγή, τον σχεδιασμό και την κυκλοφορία νέων προϊόντων. Για τους λόγους αυτούς ενισχύθηκαν οι παραγωγικές και λοιπές λειτουργίες της μονάδας της επιχείρησης στο Κρυονέρι Αττικής.

Τους πρώτους μήνες του 2018 η βιομηχανία αλλαντικών και κρέατος της Κρήτης κατέγραψε, όπως αναφέρει, αύξηση εσόδων 15%. Οριοθετεί την ανάπτυξή της στο εξωτερικό μέσω συνεργασιών για την αξιοποίηση κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών της και της τεχνογνωσίας της, όπως στην περίπτωση της Αυστραλίας, απ’ όπου το 2017 είχε σημαντικά έσοδα. Από το τρέχον έτος αναμένει αντίστοιχα έσοδα από συνεργασία στην Ισπανία. Επανασχεδιάζει τη δραστηριοποίηση της θυγατρικής της στις ΗΠΑ, η οποία διαθέτει παραγωγική εμπειρία. Προωθεί δυναμική αύξηση των πωλήσεων προϊόντων της στην κυπριακή αγορά.

Επίσης, αναζητώντας εναλλακτικά έσοδα, προωθεί τη μίσθωση γης της θυγατρικής της Φάρμα Θεσσαλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 4 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 109.846 107.469 2 2.377 107.329 116.739 1.558.521 119.886
Λοιπό ενεργητικό 46.847 50.054 -6 -3.207 51.776 40.319 709.483 54.576
Σύνολο ενεργητικού 156.693 157.523 -1 -830 159.105 157.058 2.268.004 174.462
Κεφάλαια εταιρείας 12.717 11.849 7 868 17.146 21.489 552.681 42.514
Κεφάλαια μειοψηφίας -4.008 -3.669 -9 -339 -3.314 -2.643 -13.961 -1.074
Μ/Μ χρέος 76.943 68.179 13 8.764 71.332 63.146 758.493 58.346
Βραχυπρόθεσμο 71.041 81.164 -12 -10.123 73.941 75.066 970.791 74.676
Σύνολο παθητικού 156.693 157.523 -1 -830 159.105 157.058 2.268.004 174.462
Πωλήσεις 108.115 98.092 10 10.023 105.496 104.845 1.304.258 100.328
Μεικτό κέρδος 47.689 44.174 8 3.515 45.291 46.201 529.397 40.723
EBITDA 13.029 9.955 31 3.074 10.639 10.927 125.049 9.619
EBIT 7.654 5.619 36 2.035 5.960 6.232 45.989 3.538
Κέρδος προ φόρων 67 -6.452 6.519 -2.830 -2.486 -41.790 -3.215
Φόροι + Μειοψηφία -479 -1.636 71 1.157 176 -1.420 -160 -12
Καθαρό κέρδος 546 -4.816 5.362 -3.006 -1.066 -41.630 -3.202
Μεικτό περιθώριο 44,1 45,0 -2 -0,9 42,9 44,1 40,6 40,6
Περιθώριο EBITDA 12,1 10,1 20 2,0 10,1 10,4 9,6 9,6
Περιθώριο EBIT 7,1 5,7 25 1,4 5,6 5,9 3,5 3,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. 0,1 -6,6 6,7 -2,7 -2,4 -3,2 -3,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 5,6 5,2 8 0,4 8,7 12,0 23,8 23,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 94,4 94,8 0 -0,4 91,3 88,0 76,2 76,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 4,4 -33,2 37,6 -15,6 -5,0 -7,5 -7,5
EBITDA/Ενεργητικό 8,3 6,3 32 2,0 6,7 7,0 5,5 5,5