Σε νέα τροχιά η παραγωγή της ΙΚΤΙΝΟΣ – “Πράσινο φως” στην τεχνική μελέτη για το λατομείο του Βώλακα

Το “πράσινο φως” πήρε από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τεχνική μελέτη υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου στηνπεριοχή του Βώλακα Δράμας της εταιρίας Ικτίνος Μάρμαρα.

Η τεχνική μελέτη αφορά έκταση 99.403,12 τ.μ στη θέση Λεπτοκαρυές στην Τοπική Κοινότητα Βώλακα.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη τόσο για την εισηγμένη εταιρία όσο και για την περιοχή καθώς δεν θα υπάρχει εξωτερική όχληση ενώ η εταιρία συνδυάζει ήδη επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι με δική της πρωτοβουλία εκπονήθηκε μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ΕΟΑ για την καταγραφή των ειδών πανίδας πτηνά και θηλαστικά ώστε να
διερευνηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και ειδικότερα στην
ακεραιότητα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ από την τυχόν επέκταση και λειτουργία του υπόγειου λατομείου.

Η Ικτίνος μετά την έγκριση της μελέτης βάζει σε νέα τροχιά την παραγωγή της.