Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΝΙΟ Ltd και +2050% στο 12μηνο

Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΝΙΟ Ltd και +2050% στο 12μηνο Επανέρχεται στα ιστορικά υψηλά της η ΝΙΟ limited & +1910% στο 12μηνο