Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΝΙΟ Ltd και +2200% στο 12μηνο

Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΝΙΟ Ltd και +2200% στο 12μηνο


3.11.2020

Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΝΙΟ Ltd και +2050% στο 12μηνο

1.11.2020

Επανέρχεται στα ιστορικά υψηλά της η ΝΙΟ limited & +1910% στο 12μηνο