Σε λειτουργία η εφαρμογή για τα αναδρομικά του 2021 – Αναλυτικά η διαδικασία

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για τα αναδρομικά του 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις τους για τα ποσά που έλαβαν το 2022 ως αναδρομικά χωρίς να χρεωθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης.

Όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν το 2022 αναδρομικά που αντιστοιχούν στα έτη 2015-2021 έχουν προθεσμία να τα δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024 ή να ρυθμιστεί σε δόσεις.

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά για κάθε έτος.

Ποια είναι η διαδικασία

  • Επιλέγετε το έτος για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλει δήλωση
  • Επιβεβαιώνετε τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  • Συμπληρώνετε τα έντυπα Ε2 και Ε3, εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συζύγων, ο/η σύζυγος υποβάλλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς του/της κωδικούς πρόσβασης.
  • Συμπληρώνετε το έντυπο Ε1.
  • Υποβάλετε τη δήλωση.
  • Εκτυπώνετε τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Παράλληλα, από την ίδια εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν:

  • Την αρχική εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και εφεξής.
  • Την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και εφεξής.
  • Το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας).
  • Το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Επίσης, μπορούν να εκτυπώσουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής.