Σε ιστορικά υψηλά τα σχήματα ΜΕΖΖ. Το ταμπλό μίλησε

Από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των τελευταίων ετών, τα ΦΒ, ΓΚ και ΣΑΝ υπεραπέδωσαν σε όσους τα πίστεψαν

Υψηλού κινδύνου επενδυτικά προϊόντα, καθώς προέρχονται από τα …σπλάχνα του πάλαι ποτέ κατεστραμμένου τραπεζικού συστήματος.

Ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι αφορούν σε εταιρείες ειδικού σκοπού που έχουν ενεργητικό τις ομολογίες χαμηλής (junior), υψηλής (senior) και ενδιάμεσης (mezzanine) εξοφλητικής προτεραιότητας, που συνδέονται με την (πολύ χαμηλή) αξία των κόκκινων δανείων των τραπεζών που τα είχαν (χαρτοφυλάκια “Phoenix”, “Vega”,”Sunrise”, “Galaxy”, “Cosmos”).

Των Piraeus και Alpha, δηλαδή.

Στην ανάλυση, όπως πολλάκις έχουμε ξαναπεί, εξαιρούμε το Cairomezz, για προφανείς λόγους προτεραιότητας της διανομής μερίσματος.

Με απλά λόγια, οι εισηγμένες αυτές διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, τα οποία πήραν με σοβαρή «έκπτωση» εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας μη αποπληρωμής αυτών.

Με τις πληρωμές των δόσεων να αφορούν στα έσοδα αυτών, και προφανώς τα νούμεραα είναι μεγάλα εφόσον τα δάνεια δεν «σκάνε».

Κι όπως θυμόμαστε, βελτιώθηκε μεν η θέση των τραπεζών σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας, βελτιώθηκε όμως κατά πολύ η θέση των μετόχων που τις κράτησαν από τη γέννηση, ή εκείνων που τις αγόρασαν στην πορεία.

Και οι τρεις τίτλοι βρίσκονται στα ιστορικά τους υψηλά, με ετήσιες αποδόσεις που φαίνονται στο γράφημα.

Να διευκρινιστεί δε ότι ειδικά για τη ΦΒΜΕΖΖ (εισαγ. το καλοκαίρι του 21), πρέπει να προστεθεί και η διανομή των 0,0144 ευρώ ένα χρόνο πριν, εξού και η διαφορά στην απόδοση έναντι των λοιπών. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, το χαρτί βρίσκεται στα ιστορικά του υψηλά, όπως και τα υπόλοιπα.

Εξάλλου, οι επενδυτές αναμένουν και πάλι χρηματοροή, τόσο στο ΦΒ που θα επαναλάβει, όσο και για τις ΓΚ και ΣΑΝ.

Τέλος, η μετοχική βάση είναι εξαιρετικά ανθεκτική, ειδικά για τον χαρακτήρα των εισηγμένων αυτών, κάτι που υποδεικνύει και την προσδοκία για το μεσοπρόθεσμο.

Τα σχήματα ΜΕΖΖ διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά. Οι όγκοι συναλλαγών προφανώς είναι σχετικά μικροί, πάντως στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν μπορούν να εγκλωβίσουν μικρο-μεσαίες θέσεις.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.