Σε ισχύ από την Τετάρτη το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

Σε ισχύ τίθεται από την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, όπως υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως τις 30 Απριλίου 2024, ως εξής:

  • Από τις 02.00 έως τις 08.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
  • Από τις 02.00 έως τις 08.00 και από τις 15.30 έως τις 17.30 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου ισχύει το υφιστάμενο ωράριο από τις 23.00 έως τις 07.00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (από τις 23.00 έως τις 07.00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι ήδη το έχουν. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.