Σε «απόσταση ασφαλείας» οι επενδυτές στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, και ΦΡΛΚ

Σε «απόσταση ασφαλείας» οι επενδυτές στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, και ΦΡΛΚ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones διατήρησε το σήμα του σε strong sellο δείκτης S&P 500 μετέτρεψε το σήμα του από strong sell σε sell, και ο δείκτης Nasdaq παρέμεινε με σήμα strong sell. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong sellο δείκτης FTSE 100 μετέτρεψε το σήμα του από strong sell σε sell, ενώ ο CAC 40 παρέμεινε με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Συνεχίστηκε και σήμερα το ανοδικό σερί του γενικού δείκτη, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένειδιατηρώντας την πτωτική του τάση η οποία αναμένεται να τον οδηγήσει στις επόμενες συνεδριάσεις στην στήριξη των 536 μονάδων (γραμμή ΓΔ), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 609 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,42 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,46 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.462 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.307 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Διατηρήθηκε ο προβληματισμός για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησηςκαθώς ούτε και σήμερα κατάφερε να καταγράψει σημαντικά κέρδη, ολοκληρώνοντας όμως πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,13 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,19 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει οριακά πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 262 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,76 εκατ. τεμάχια έναντι 19,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 2,54 ευρώ με άνοδο 0,59%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, εμφανίζοντας διάθεση για υψηλότερα επίπεδα, μετά τα χαμηλά οκτώ μηνών στα οποία βρέθηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ και η στήριξη στα 2,50 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 99,03 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -9,61%

Απόδοση 3μηνου -12,86%

Απόδοση 6μηνου -23,20%

Απόδοση από 1/1 -43,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων -42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,8982 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ

Καθαρή Θέση 101,01 εκατ. ευρώ

BV 1,67

P/BV 1,52

Ξένα/Ιδία 

ROE 2,25%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,51%

Κεφαλαιοποίηση 153,3 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 5,03 ευρώ με πτώση 0,40%, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, παρά την προσπάθεια αντίδρασης που κατέβαλε στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,58 ευρώ και η στήριξη στα 4,64 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 208,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,88%

Απόδοση 3μηνου -10,82%

Απόδοση 6μηνου -16,17%

Απόδοση από 1/1 -38,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων -25,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,05 δισ. ευρώ

BV 5,96

P/BV 0,84

Ξένα/Ιδία –

ROE 0,54%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 79,94%

Κεφαλαιοποίηση 889,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του Φουρλή έκλεισε στα 3,29 ευρώ με άνοδο 0,46%, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, στην λογιστική του αξία, χωρίς όμως σημάδια αντίδρασης, καθώς παραμένει από τα τέλη Οκτωβρίου κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,88 ευρώ και η στήριξη στα 3,17 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 129,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,42%

Απόδοση 3μηνου -15,42%

Απόδοση 6μηνου -7,97%

Απόδοση από 1/1 -43,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων 39,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,98 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,745 ευρώ

Καθαρή Θέση 171,0 εκατ. ευρώ

BV 3,29

P/BV 1,0

Ξένα/Ιδία 0,78

ROE 4,24%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,27%

Κεφαλαιοποίηση 461,2 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,151με πτώση 30,09%, και του δεκαετούς στο 0,873με πτώση 6,88%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem