Σχολικά λεωφορεία: 119 παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία στην Αττική

Εκατόν δεκαεννέα παραβάσιες σε 225 ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία βεβαίωσε χθες η Τροχαία στην Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

– 107 για παραβίαση της νομοθεσίας περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου

– 1 για μη χρήση προστατευτικής μάσκας από οδηγό και

– 11 για υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ι.Χ αυτοκίνητα τύτπου βαν και μη τήρηση προϋποθέσεων εκμίσθωσης Ι.Χ με οδηγό. Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια των τροχονομικών ελέγχων, εντοπίστηκαν 11 ΙΧ τύπου βαν που, όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν μαθητές προς σχολικά συγκροτήματα. Σε βάρος των οδηγών και των ιδιοκτητών των οχημάτων επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των διατάξεων περί διενέργειας επιβατικών μεταφορών με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα. Επίσης, σε κάθε οδηγό βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) κάθε οχήματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.