Σχόλια και επιλογές για τους επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου (05/11) – Μέρος 2

Οι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τρίτη 2 Μαΐου 2017. Ανοδική είναι σήμερα η πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

ΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 150 μέχρι 400 εκατ. ευρώ)

! – Στο νο.3 – αργότερα…

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

! – Στο νο.3 – αργότερα…

ΜΙΚΡΗ Κ/φση (από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή της που χθες έκλεισε στα 1,6750 ευρώ, στο +1,52% με συναλλαγές 18,3 χιλ. τεμαχίων. Ναι, αποτελεί είδηση να τοποθετούνται τόσα… χρήματα σε μία ποιοτική και δυναμική εταιρεία, leader στον κλάδο της. Την Παρασκευή μάλιστα άλλαξαν χέρια 30,3 χιλ. τμχ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,6750 ευρώ
 • Κ/φση: 44,77 εκατ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,615 1,720 2,76
30 ημερών 1,555 1,765 -1,47
3 μηνών 1,555 1,930 -9,46
6 μηνών 1,435 1,930 10,56

****

!ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ (κ.λπ κ.λπ):

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 42,45 εκατ. ευρώ
 • P/E (9Μ): 42
 • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ p/e 2019: 31
 • EV/EBITDA (9Μ): 18
 • ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ EV/EBITDA 2019: 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τιμή: 1,6900 ευρώ
 • Κ/φση: 42,45 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,480 1,790 11,18
30 ημερών 1,410 1,790 8,68
3 μηνών 1,350 1,790 -0,59
6 μηνών 1,175 1,850 37,45

ΕΒΙΤDΑ: 2.672.532 από 2.004.333

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 22,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 (αύξηση κατά 23%). Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 47%.
Μικτό κέρδος
Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 6,2 εκατ. Ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 βελτιωμένο κατά 26%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 27,7% έναντι 27,0% το εννεάμηνο του 2018.
Κέρδος περιόδου
Το ενοποιημένο κέρδος προ φόρων ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο του 2018, βελτιωμένο κατά 76%, ενώ το κέρδος μετά φόρους ανήλθε σε 1,0
εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 βελτιωμένο κατά 80%.
Λειτουργικές ροές
Οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές ανήλθαν σε 2,1 εκατ. Ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2018 βελτιωμένες κατά 26%.
Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε
6,3 εκατ. ευρώ (έναντι 6,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2018).
Πάγιος εξοπλισμός
Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται την
30.09.2019 σε 27,3 εκ. ευρώ σε σχέση με 26,8 εκ. ευρώ την 31.12.2018.
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 1,17 την
30.09.2019, έναντι 1,14 την 31.12.2018.
Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα
Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την
30.09.2019 ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 την 31.12.2018

****

!ΒΥΤΕ: Σταθεροποιείται στα 1,0000 ευρώ αρκετά μακρυά από τα ψηλά της στα 1,4000 ευρώ κάτω από τον φόβο θεσμικών ρευστοποιήσεων.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,0000 ευρώ
 • κ/φση: 15,81 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,950 1,010 1,01
30 ημερών 0,940 1,010 0,00
3 μηνών 0,940 1,340 -22,48
6 μηνών 0,655 1,410 39,86
12 μηνών 0,480 1,410 104,08

!ΕΠΣΙΛ: Εδώ που την έφτασαν δεν είναι φτηνή… Με ίδια κεφάλαια 12,33 εκατ. και με τα ΑΥΛΑ στα 6,5 εκατ. ευρώ να αποτιμάται σε 28,1 εκατ. ευρώ.

!ΛΥΚΟΣ: Ξηρασία και εδώ, με συναλλαγές 2082 τμχ. Και πάλι καλά, που δείχνει διάθεση να μην υποχωρήσει κάτω από τα 1,5000 – 1,4800 ευρώ.

!ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Στο -7% στα 7,3500 ευρώ με συναλλαγές 415 τμχ, αλλά η κ/φση γράφει 32,75 εκατ., με την καθαρή θέση – ίδια κεφάλαια 10,26 εκατ. και με ΑΥΛΑ 2,5 εκατ. ευρώ.

ΜΙΚΡΗ Κ/φση (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΝΑΚΑΣ: Μπορεί να μην άνοιξε στο ταμπλό, αλλά στα 2,0600 ευρώ ζητούσαν 5 χιλ. τμχ χωρίς να δοθεί κομμάτι.

!ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Σε μία άλλη αγορά, οι αρμόδιοι θα είχαν στείλει επιστολή στην διοίκηση της εταιρείας ζητώντας διευκρινίσεις και εξηγήσεις για το άδειασμα που πραγματοποιείται στη μετοχή της. Αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, για να πληροφορηθούν οι επενδυτές μέτοχοι της τι πραγματικά συμβαίνει.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,376 0,428 -11,74
30 ημερών 0,376 0,478 -18,97
3 μηνών 0,376 0,690 -35,73
6 μηνών 0,344 0,690 -6,00
12 μηνών 0,278 0,690 13,94

!ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Αυτό κι αν είναι έκπληξη. Η μετοχή είχε συναλλαγές 4.400 τεμάχια και έκλεισε στο ΣΥΝ…

!ΕΛΓΕΚΑ: Με μία μετοχή και τζίρο 31,60 σεντς στο -1,86% και στα 0,3160 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,300 0,350 -1,25
30 ημερών 0,300 0,350 -8,67
3 μηνών 0,210 0,390 8,97
6 μηνών 0,144 0,390 50,48
12 μηνών 0,113 0,390 117,93

!CPI: Προσπαθούν να την συμμαζέψουν την εταιρεία και αφού δεν έχει δανεισμό εξαρτάται από τι συμφωνίες μπορούν να κλείσουν προσεχώς. Στη τρέχουσα κ/φση των 3,73 εκατ. ευρώ δεν προκαλεί.

!ΚΕΠΕΝΟΥ: Είναι κρίμα αυτή η μετοχή να μην ανοίγει στο ταμπλό. Αλλά αφού αν μπει κάποιος δεν πρόκεται να ξαναβγεί στον αιώνα τον άπαντα, σου λέει και δικαιολογημένα που να πάω τώρα να μπλέκω.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,6000
 • Κ/φση: 10,76 εκατ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,600 1,650 -3,03
30 ημερών 1,600 1,700 -3,03
3 μηνών 1,550 1,700 -0,62
6 μηνών 1,260 1,780 22,14
12 μηνών 1,170 1,780 29,03

!ΜΟΝΤΑ – απάντηση: Δεν μπορεί η δημόσια πρόταση να είναι χαμηλότερη από τα 0,7450 ευρώ. Δεν έχουμε ακούσει κάτι σχετικό, εκτός από αυτά που διαβάσατε και εσείς.

!ΒΙΟΣΚ – UNIBIOS: Κερδίζει φίλους με την συμπεριφορά της στα τερματικά εδώ και μερικούς μήνες. Ποιος να το περίμενε. Οσοι μπήκαν στην ΑΜΚ στα 0,3000 ευρώ κερδίζουν και από εδώ…

!ΦΙΕΡ: Στη δική της περίπτωση, μπορεί να μην έχουμε δει και πολλά ακόμη. Αλλά οι φίλοι της στήλης έχοντας τοποθετηθεί αρκετά χαμηλότερα και κατοχυρώσει σημαντικό μέρος των κερδών τους (από 20% μέχρι και 60%) μπορούν να τρέχουν την όποια θέση τους έχει απομείνει με άνεση… Αποτιμάται στα 5/12,5 των ιδίων κ/φ (1,2000 ανά μτχ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.