Σχόλια και επιλογές για τους επενδυτές του ΧΑ (04/11) – Μέρος 1

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ (ΧΡΗΜΑ και ΑΓΟΡΑ, οικονομική μηνιαία έκδοση): Εάν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή που θα οφείλεται σε έκτακτους -και μη απόλυτα προβλέψιμους σήμερα- λόγους, εκτιμάται ότι η πορεία των οικονομικών μεγεθών των εισηγμένων επιχειρήσεων θα είναι βελτιωμένη και κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Οι κύριοι παράγοντες για την εκτίμηση αυτή, είναι:

 • – Η έλλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας που επηρέασε σημαντικά την ευρύτερη αγορά και την οικονομία κατά το α’ εξάμηνο, λόγω των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του Μαΐου και του Ιουλίου.

–  Όπως συμβαίνει πάντα μετά από εκλογές που παράγουν ισχυρή κυβέρνηση, βελτιώνεται το κλίμα αισιοδοξίας, κατάσταση που επενεργεί θετικά στην κατανάλωση και στις πωλήσεις των επιχειρήσεων.

Αυτό έχει μεγαλύτερη ισχύ στην παρούσα φάση, αφού η νέα Κυβέρνηση καταβάλλει φανερές και συστηματικές προσπάθειες για τη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος, ενώ δημιουργεί με επιτυχία την εντύπωση ότι είναι πιο φιλική προς τις επενδύσεις.

 • Η βελτίωση της ψυχολογίας των καταναλωτών καταγράφεται και από τη βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης ο οποίος κατά το Σεπτέμβριο έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.

– Η ικανοποιητική εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το α’ εξάμηνο, δημιουργεί μία δυναμική που θα διατηρηθεί και που ενδεχομένως θα ενισχυθεί κατά το β’ εξάμηνο.

 • – Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης πολλών εταιριών και η πτώση των επιτοκίων προκαλεί μικρότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες.

– Λόγω καλοκαιριού και των εορτών των Χριστουγέννων, το β’ εξάμηνο είναι, παραδοσιακά, καλύτερο από το πρώτο.

Με βάση τις αναφορές των αναλυτών που παρακολουθούν τις μετοχές που έχουν ενταχθεί στους διεθνείς δείκτες της MSCI, οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες θα εμφανίσουν αύξηση των πωλήσεων κατά 1,5% και αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά 17,5%. Αυτή η εξέλιξη θα είναι θετική για το Χρηματιστήριο.

ΥΨΗΛΗ Κ/φση (από 400 εκατ. ευρώ και άνω)

!MOTOR OIL@21,8800: Μπορεί το τρίτο τρίμηνο της να μην ήταν τόσο καλό, αλλά το τέταρτο έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς και στο σύνολο της χρήσης αναμένεται να έχουμε ένα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Μαζί της από τα χαμηλά των 4,0000 ευρώ προ 7ετίας, ενώ σε αυτή την περίοδο οι επιστροφές κεφαλαίου + οι διανομές μερισμάτων της υπερκαλύπτουν την τότε τιμή της!! Τότε που οι διορατικοί (χίλιες τρομάρες τους) Ελληνάρες έβγαζαν έξω τα λαμογίστικα λεφτά τους για να τα διασώσουν(!!!!).

MOTOR OIL(ΜΑΝ.ΧΑΤΖ): Μέχρι και το τέλος εννεαμήνου η χρήση πήγαινε με περιθώρια διύλισης σταθερά χαμηλότερα από πέρυσι. Από τις αρχές Οκτωβρίου ωστόσο παρατηρείται σοβαρή στροφή καθώς τόσο τα επιμέρους περιθώρια βενζίνης όσο και του ντήζελ έχουν ανακάμψει αισθητά με αποτέλεσμα το ενδεικτικό περιθώριο διύλισης να διαπραγματεύεται σε υψηλά 25 μηνών.

Τα καλά νέα για τα διυλιστήρια συνδυάζονται και με τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αλλά και με την επιστροφή των διαφορικών τιμών μεταξύ διαφορετικών τύπου αργού πετρελαίου σε επίπεδα 2,5 με 3,0 δολάρια χαμηλότερα.

 • Οι μεν χαμηλότερες τιμές του αργού συνεπάγονται μικρότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι δε αποκλίσεις των διαφορετικών μιγμάτων αργού πετρελαίου ευνοούν τα μεσογειακά διυλιστήρια που έχουν εγγύτητα σε διαφορετικές ποικιλίες αργών (Ουραλικό, Αραβικό, Αιγυπτιακό κλπ) διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους.
 • Τέλος, υποστηρικτικά λειτουργεί και η ισοτιμία ευρώ δολαρίου η οποία κινείται σταθερά χαμηλότερα από το 1,10.

ΜΟΤOR OIL(I): Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της εταιρίας αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου και κατά την προσφιλή της τακτική η εταιρία είθισται να μοιράζει ένα ικανοποιητικό προμέρισμα εντός του Δεκεμβρίου.

Αν και η εταιρία έχει μακρινές λήξεις στα διαπραγματεύσιμα ομόλογα της μια αναχρηματοδότηση που θα μείωνε ακόμα περισσότερο το κόστος δανεισμού δεν θα δημιουργούσε έκπληξη αφού το ομόλογο της βρίσκεται στο 2,59% έναντι αρχικής απόδοσης 3,25%.

Το ομόλογο έχει επιλογή ανάκλησης την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, όποτε σύντομα θα υπάρχουν νεότερα ως προς την προοπτική μιας νέας έκδοσης.

ΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 150 μέχρι 400 εκατ. ευρώ)

***

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ@13,1000 ευρώ: Το κατωτέρω γράφτηκε στις 14/5/2019

ΠΛΑΚΡ: Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 279,37 εκατ. από  283,14 εκατ. το 2017. Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε 26,42 εκατ. από 24,33 εκατ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Αξιολόγηση Τερματικής Αξιοπιστίας: Βαθμός 4
 • ΤΙΜΗ: 10,30 ευρώ
 • Κ/φση 282 εκατ. ευρώ
 • EV/EBITDA: 4,96
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ θα δικαιολογούσε ένα τίμημα περί τα 600 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ(Ι): Κέρδη κατά μετοχή ευρώ: 0,9649 από 0,8888. ΕΒΙΤDΑ: 47,64 εκατ. από 48,9 εκατ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  235 εκατ. από 214,7 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων 56,6 εκατ. από από 60,5 εκατ. ευρώ. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 58,23 εκατ. από 48,8 εκατ. ευρώ. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ το σύνολο των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ!!!!

 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 14,7 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 43,53 εκατ. ευρώ!!!!
 • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 35,6 εκατ. από 26 εκατ. ευρώ
 • Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων: -15,67 εκατ. από -11,4 εκατ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 20 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ 15,6 εκατ. ευρώ.
 • Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 1002 άτομα (31/12/2017: 970)

ΠΛΑΚΡ:

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΕ για τον επενδυτή που ήθελε να δεί μία πολύ καλύτερη απόδοση από αυτή που του προσφέρουν τα διάφορα τραπεζικά προιόντα. Δεν είναι λίγο το +27% σε διάστημα 6μηνου. Και μάλιστα από μία μετοχή που εμφάνιζε σχεδόν μηδενικό ποσοστό ρίσκου, όπερ και το σημαντικότερο γι’αυτόν…

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΙΚΡΗ Κ/φση (από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΙΚΡΗ Κ/φση (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΕΚΤΕΡ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Aνέλαβε ως γνωστόν προ μηνός έργο 5,5 εκατ. ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) που θα ολοκληρωθεί σε μικρό χρονικό διαστημα, οπότε θα το δούμε και στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις (μέρος του) και σε αυτές του πρώτου εξαμήνου του 2019. Καλό το νέο για την σκληρά δοκιμαζόμενη στο ταμπλό μετοχή της, μετά την δημοσίευση του εξαμηνιαίου απολογισμού της που ξάφνιασε αρνητικά την αγορά και δικαιολογημένα.

 • ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ… Γιατί δεν είδαμε ανάλογη αντιμετώπιση όταν άλλες μεγάλες κυρίες δημοσίευαν και τάκαψαν τα πάντα όλα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και τις διαφημίζουν εκείνοι που έβγαλαν το… άχτι τους πάνω στην μικρούλα και τόσον νοικοκυρεμένη εταιρειούλα (σφάλματα όλοι κάνουμε). ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ που μας ενοχλεί περισσότερο, εξ ου και η contrarian τακτική που ακολουθεί πολλές φορές ο μ/μ…

!ΕΚΤΕΡ(1)- ΓΡΑΦΑΜΕ την 1η Οκτωβρίου…

 • ΕΚΤΕΡ: Με δύο λέξεις… ΠΟΛΥ ΧΑΛΙΑ!!

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και τέτοιο καλό όνομα που είχε δημιουργήσει, έγιναν χθες παρελθόν, με έντονη αποδοκιμασία να ακολουθεί την δημοσίευση απίστευτων αποτελεσμάτων. Σε βαθμό που σε αναγκάζει να σκεφτείς πολλά και διάφορα.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ είναι ότι χειρότερο μπορεί να εμφανίσει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τελικά δεν έχει πλέον ούτε μία εξαίρεση!!

 • Μείωση σημαντική ταμειακών διαθέσιμων στα 2,6 εκατ. από 6,8 εκατ. ευρώ
 • Κατακόρυφη αύξηση απαιτήσεων στα 7 εκατ. από 2,47 εκατ. ευρώ
 • Ζημίες 86 χιλ. ευρώ αντί κερδών 690 χιλ. ευρώ
 • Μείωση ιδίων κ/φ στα 19,5 από 20,05 εκατ.
 • Αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 7,6 εκατ. ευρώ από θετικές 0,23 εκατ. ευρώ.
 • Κύκλος εργασιών 16,8 εκατ. από 10,8 εκατ. ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,4750 ευρώ και -18%
 • ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ το 3,5% της εταιρείας…
 • Κ/φση: 16,5 εκατ. ευρώ.

!ΕΚΤΕΡ: Έχοντας υποχωρήσει μέχρι και τα 1,2050 ευρώ όμως αρκετοί σκέφτηκαν ότι τιμωρήθηκε αρκετά… Με την μετοχή να αναλαμβάνει ένα μικρό μέρος από τα χαμένα της και χθες να κλείνει στα 1,3150 ευρώ με την κ/φση στα 14,8 εκατ. ευρώ. Μην τρελαθούμε δηλαδή, όταν βλέπουμε τόσα ανοσιουργήματα στο ταμπλό από την….ανάποδη.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΣΧΟΛΙΟ: ΠΡΑΞΑΤΕ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,250 1,335 2,73
30 ημερών 1,205 1,435 -9,31
3 μηνών 1,205 1,975 -26,33
6 μηνών 1,205 1,985 -10,54
12 μηνών 1,030 1,985 22,90

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχετε απέναντι σας ολόκληρες “ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ”. Όλες αυτές, το μόνο που θέλουν και επιδιώκουν είναι να σας τα πάρουν. Είστε, βλέπετε, η πηγή αιμοδοσίας τους. Σε αυτό τους βοηθούν με ένα πολύ βρώμικο τρόπο άτομα που δεν έχουν κανένα ηθικό δισταγμό προκειμένου να τα “κονομήσουν”. Υπάρχουν κι άλλοι, που απλά κάνουν τα στραβά μάτια προκειμένου να πάρουν το κάτιτις τους.

 • ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΝΟΙΩΣΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΣΑΣ ουκ ολίγες φορές.

Προσωπικά, καταστράφηκα κυριολεκτικά δύο φορές. Μπόρεσα όμως και πήρα το αίμα μου πίσω, γιατί δεν τα παράτησα. Και βάλθηκα να αντιληφθώ, να μάθω πως δουλεύει το Σύστημα. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και πολλές ώρες μελέτης για να αρχίσω απλά να στέκομαι απέναντι του. Η επιμονή και η υπομονή ήταν όμως προαποφασισμένες, μάχη μέχρις εσχάτων. Ευτυχώς, είχα τα εφόδια που θα με βοηθούσαν σε κάτι τέτοιο.

Μην νομίζετε, ότι το ΣΥΣΤΗΜΑ είναι κάτι το σπουδαίο. Αυτοί που το εκπροσωπούν ουσιαστικά είναι ανθρωπάκια, πραγματικά παράσιτα όμως. Και τρώγονται αναμεταξύ τους για το ποιά θα φάνε τα πιο πολλά. Και κάπου εκεί, μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί…

 • ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ για σήμερα:

Έτσι είναι φτιαγμένο το παιχνίδι των Αγορών, τα Χρηματιστήρια δεν προσφέρονται όπως ξέρετε για… Χήρες και ορφανά.

Αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, μην ασχολείσθε.

Όπως μου έλεγε ένας παλαιός χρηματιστής – θρύλος όνομα και πράγμα –   “ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ”!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΑ και μία μέθοδος να τους τα παίρνετε νόμιμα και σταθερά, επί μονίμου βάσεως δηλαδή.

 • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 • μ/μ

Μοχλευμένη εξαγορά είναι μια εξαγορά όπου χρηματοδοτείται μέσω δανείου και το χρέος μεταφέρεται στον Ισολογισμό της εξαγορασθείσας εταιρείας. Η εταιρεία έχει στη συνέχεια την υποχρέωση να εξοφλήσει αυτό το δάνειο. Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά από τις εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity companies).

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό δανειοδότησης φτάνει στο 80% του απαιτούμενο κεφαλαίου, κάτι που σημαίνει ότι η εταιρία-αγοραστής οφείλει να καταβάλλει μόλις το 20% της τιμής αγοράς.

‘Aλλα είδη εξαγορών

 • Φιλική Εξαγορά (friendly takeover)
 • Επιθετική Εξαγορά (hostile takeover)
 • Αντίστροφη Εξαγορά (reverse takeover)
 • Εξαγορά Split and Sell
 • Εξαγορά Backflip

Εξαγορά backflip είναι ένας είδος εξαγοράς στο οποίο η εταιρία-αγοραστής μετατρέπεται σε θυγατρική της εταιρείας-στόχου που εξαγοράστηκε. Αυτό το είδος εξαγοράς μπορεί να συμβεί όταν μια μεγαλύτερη αλλά λιγότερο γνωστή εταιρεία αγοράζει μια εταιρεία που διαθέτει ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα.

Εξαγορά “Split and sell” είναι η εξαγορά στην οποία συνήθως εξαγοράζεται μια εταιρία με στόχο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της, είτε αυτό είναι το πελατολόγιο της, είτε πατέντες, είτε κανάλια διανομής κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της μεταπωλούνται απευθείας ώστε να επανακτηθεί μέρος του κόστους εξαγοράς της εταιρίας.

Αντίστροφη εξαγορά είναι μια εξαγορά στην οποία μια ιδιωτική εταιρεία αγοράζει μια εταιρία που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο (public company), με σκοπό να εισέλθει σε αυτό αποφεύγοντας τα κόστη, τα έξοδα και τις χρονοβόρες διαδικασίες που θα έπαιρνε μια διαδικασία συμβατικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Η διαδικασία γίνεται με την ιδιωτική εταιρία να αγοράζει αρκετές μετοχές της δημόσιας ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο της. Οι μέτοχοι της ιδιωτικής εταιρίας τότε ανταλλάσσουν τις μετοχές τους με μετοχές της δημόσιας εταιρίας κι έτσι μετατρέπουν την εταιρία τους σε δημόσια.

 • Ένα ακόμα πλεονέκτημα της αντίστροφης εξαγοράς είναι ότι η είσοδος στο χρηματιστήριο στη περίπτωση της συμβατικής δημόσιας προσφοράς (IPO) εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κι άλλους εξωγενείς παράγοντες στους οποίους η διοίκηση της εταιρίας έχει ελάχιστη ή και καθόλου επιρροή. Αντίθετα στην περίπτωση του reverse takeover η συμφωνία γίνεται μεταξύ των δύο εταιριών κι άρα είναι λιγότερο ευαίσθητη στις επιδράσεις της χρηματαγοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.