Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την Citi για την Alpha Bank και την μετοχή της

Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την Citi για την Alpha Bank και την μετοχή της