Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την Deutsche Bank για την Alpha Bank και την μετοχή της

Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την Deutsche Bank για την Alpha Bank και την μετοχή της

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ: 1,2000 ευρώ