Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την J.P.Morgan για την Alpha Bank και την μετοχή της

Σχόλια, εκτιμήσεις και η νέα τιμή στόχου από την J.P.Morgan για την Alpha Bank και την μετοχή της

  • TARGET PRICE: 1,1000 ευρώ