Σαράντης: Ξεκινά η διαδικασία συγχώνευσης της κυπριακής θυγατρικής

Την έναρξη των διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης ανακοίνωσε η Σαράντης

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:  H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.09.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής του κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» (η «Απορροφούμενη»).

Η διασυνοριακή συγχώνευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3777/2009, των άρθρων 7-21 και 30-35 του ν. 4601/2019 (δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής), καθώς και του κυπριακού «περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ.113)», όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, και βάσει της λογιστικής κατάστασης της Απορροφούμενης με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2019.

Η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, καθώς και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, από τις αρμόδιες Ελληνικές και Κυπριακές αρχές.

Print Friendly, PDF & Email