Sarantis: O σχεδιασμός στοχεύει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα

SARANTIS: Οι ευνοϊκότερες συμφωνίες προμήθειας υλών και υπηρεσιών καθώς και οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συνεχίζουν να ωφελούν το μικτό κέρδος του Ομίλου…

Στο 9μηνο εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 230,11 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 30,4 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 27,7 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 εκατ. ευρώ, αποθέματα 46,2 εκατ. ευρώ.

Eπίσης σε 73,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 69,4 εκατ.)  και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 33,08 εκατ. ευρώ (στο ταμείο 18,6 εκατ.).

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στα 76,2 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της από 81,23 εκατ. στις 31.12.2013. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 0 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 3,53 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19,45 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 53 εκατ. ευρώ.

ΣΑΡ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 153,9 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Αποτιμάται σε 238,2 εκατ. ευρώ στη τιμή των 6,8500. Με πωλήσεις 182,15 εκατ. ευρώ από 171,8 εκατ.. Με τα ebitda στα 15,36 εκατ. ευρώ από τα 15,35 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 9,8 εκατ. ευρώ…

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 3,43 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα +5,2 εκατ. ευρώ.

Αποτιμάται σε 238,2 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη P/BV στο 1,55 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.

ΣΑΡ(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 90,6 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,48 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1301 ατόμων έναντι 1321 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 5,9800 και 8,2400 ευρώ προ μηνός. Στη 2ετία εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 2,6900 και 8,2400 ευρώ, με μέσο όρο τα 5.9100 ευρώ, στο 145,52%. (ονομαστική αξία 1,5500 και λογιστική 4,4300 ευρώ).

———–