Σαράντης: Δυναμικό ξεκίνημα έτους με αύξηση 53% στα EBIT το α΄ τρίμηνο

Ο Όμιλος Σαράντη ξεκίνησε τη χρονιά παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και θετική δυναμική στις πωλήσεις, εξαιρετική απόδοση μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό και ασταθές σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή του Ομίλου.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του Α ́ Τριμήνου του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €88,72 εκατ. από € 86,94 εκατ. που είχαν διαμορφωθεί κατά το Α’ Τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,05%,παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 οι πωλήσεις προήλθαν απ’ όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή, αλλά και την Οικιακή Φροντίδα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης για αρώματα ευρείας διανομής, αποσμητικά και προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. Αντιθέτως, η καταναλωτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής που παρέμεινε κλειστό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Παράτα συνεχιζόμενα lockdowns, τα περιοριστικά μέτρα και τις συνεχιζόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος συνεχίζει να επιδεικνύει την ανθεκτικότητά του, απέναντι στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των καναλιών διανομής, πάντα με την στήριξη του ισχυρού και ποικιλόμορφου προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, αλλά και τις συνεχείς προσπάθειες και την αφοσίωση των ανθρώπων του.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €29,18 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2021συγκριτικά με €29,82 εκ. το Α’ Τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 2,1%καθώς οι σημαντικές αποδόσεις όλων των προϊοντικών κατηγοριών στο κανάλι της ευρείας διανομής αντισταθμίστηκαν από τις αδύναμες πωλήσεις εντός του καναλιού της επιλεκτικής διανομής.

Οι Ξένες Χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν σε €59,54εκ. το Α’ τρίμηνο του 2021από €57,12εκ. το Α’τρίμηνο του 2020.Εξαιρώνταςτην νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,6%.

Η κερδοφορία του Ομίλου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά το Α’ τρίμηνο του 2021,υποστηριζόμενη από μειωμένα έξοδα μάρκετινγκ, διαφήμισης& προώθησης και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα.

Ως εκ τούτου, κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38,45%, στα € 13,63εκ. από € 9,84εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,36% από 11,32% το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT)αυξήθηκαν κατά 53,25% το Α’ τρίμηνο του 2021φθάνοντας τα €10,43εκ. έναντι €6,80εκ. το Α’ τρίμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 11,75% το Α’ τρίμηνο του 2021από 7,83% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της πανδημίας και συνεπακόλουθα η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, το περιβάλλον βελτιώνεται προοδευτικά λόγω των προγραμμάτων εμβολιασμού, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Ταυτόχρονα, ενώ ανταποκρινόμαστε πλήρως σε αυτές τις αλλαγές, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε πιστά το στρατηγικό μας πλάνο και να παραμένουμε προσηλωμένοι στους μακροπρόθεσμους στόχους μας, επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, περαιτέρω βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και δημιουργία ταμειακών ροών.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Η διοίκηση παραμένει πεπεισμένη ότι οι ικανότητες του Ομίλου θα υποστηρίξουν την δυναμική και κερδοφόρα αναπτυξιακή του πορεία παρά το αντίξοο αυτό περιβάλλον.