Σαράντης: Δωρεά μετοχών μέσω γονικής παροχής από κ. Αικατερίνη Σαράντη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών