Σαράντης: Αύξηση 66,34% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Αυξημένες κατά 9,2% οι πωλήσεις

Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Σαράντης ΑΒΕΕ το α’ εξάμηνο, με την εισηγμένη να ανακοινώνει σήμερα αύξηση των πωλήσεων κατά 9,23% και ενίσχυση των καθαρών κερδών κατά 66,3% στα €19,18 εκατ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

▪ Οι πωλήσεις το Α΄ εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €232,35εκ. έναντι €212,72εκ. το Α’ εξάμηνο 2022, αυξημένες κατά 9,23% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

▪ Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €28,73εκ. (€22,57εκ. το Α’ εξάμηνο 2022) αυξημένα κατά 27,26% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Περιθώριο EBITDA στο 12,36% (Α’ εξάμηνο 2022: 10,61%).

▪ Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €21,58εκ. το Α’ εξάμηνο 2023 αυξημένα κατά 34,55% σε σχέση με πέρυσι (EBIT Α’ εξαμήνου 2022: €16,04εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,29% το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι 7,54% το Α’ εξάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 175 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

▪ Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €23,47εκ. το Α’ εξάμηνο 2023 (€14,69εκ. Α’ εξάμηνο 2022), αυξημένα κατά 59,70%. Το περιθώριο EBT στο 10,10% το Α’ εξάμηνο 2023 (έναντι 6.91% το Α’ εξάμηνο 2022).

▪ Τα καθαρά κέρδη το Α’ εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 66,34% και διαμορφώθηκαν στα €19,18εκ. (Α’ εξάμηνο 2022: €11,53εκ.), παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους στα 8,25% το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι 5,42% το Α’ εξάμηνο 2022)

▪ Ισχυρή αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 66,4%.

▪ Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία της επιχείρησης και από τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Υγιής χρηματοοικονομική θέση με καθαρά διαθέσιμα €5.17εκ.

▪ Μέρισμα €0,143108 ανά μετοχή που πληρώθηκε το Μάιο 2023 (€10εκ. ή 38% αναλογία μερίσματος στα καθαρά κέρδη του 2022).

▪ Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20.5εκ.

▪ Υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης με βάση τρεις πυλώνες: ισχυρή και συνεπής ανάπτυξη της επιχειρησιακής μας βάσης με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

▪ Συνεχής δέσμευση στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου: προσήλωση στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO του Ομίλου, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου

Γ. Μπούρας: Αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023

“Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, την κερδοφορία μας, αλλά και τη ρευστότητα του Ομίλου. Η ομάδα μας πέτυχε οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλες τις κύριες κατηγορίες της – Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας και Στρατηγικών Συνεργασιών”, σημειώνει ο αναπληρωτής διευθύνων συμβούλος του Ομίλου Σαράντη, Γιάννης Μπούρας και προσθέτει:

“Κοιτάζοντας μπροστά, αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023 καθώς είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές και δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη επενδύοντας και καινοτομώντας στις βασικές μας κατηγορίες, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα με στόχο τη δημιουργία αξίας και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους.

Οι άνθρωποί μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους.”

Νέα εκτίμηση για το 2023

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις, με το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς να παραμένει απαιτητικό. Ενώ διατηρούμε την προσοχή μας στους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, είμαστε βέβαιοι ότι η στρατηγική μας θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αναπτυξιακή μας δυναμική. Ως εκ τούτου, αυξάνουμε σημαντικά τις εκτιμήσεις κερδοφορίας μας για το 2023.

▪ Αναμένουμε καθαρές πωλήσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις (αμετάβλητες στα €480εκ., 7,8% έναντι του 2022).

▪ Αυξάνουμε την εκτίμησή μας για οργανική αύξηση EBIT. Η εκτίμησή μας τώρα για Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 2023 είναι €43 εκατ. (αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή μας των €40εκ.), αύξηση 33,37% σε σύγκριση με το EBIT 2022 (€32,24 εκατ.).

▪ Όσον αφορά το περιθώριο EBIT, αναμένουμε τώρα 8,9% για το 2023, ενώ προηγουμένως εκτιμούσαμε 8,3%, αναμένοντας αύξηση κατά 60 μονάδες βάσης από την προηγούμενη εκτίμηση και κατά 166 μονάδες βάσης από το 2022 αντίστοιχα.

Επιχειρηματική ανασκόπηση Ομίλου

Αναλυτικά, η εταιρεία σημειώνει τα εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 232,35εκ. από € 212,72εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,23% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2022. Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο HERO προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητά του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής του και στις κύριες κατηγορίες του.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, παρατηρήθηκε σταδιακή εξομάλυνση των τιμών των α’ υλών και του μεταφορικού κόστους των προϊόντων το έτος 2023, η οποία οδήγησε σε αποσυμπίεση του περιθωρίου μεικτού κέρδους του Ομίλου, ενώ τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης εξακολουθούν να διατηρούνται υπό έλεγχο. Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και ενίσχυση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή. Πραγματοποιούνται επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε προγράμματα καινοτομίας σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Τα τελευταία τρία έτη επικεντρώσαμε την προσοχή μας στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές μας κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Η διαδικασία εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου διεξάγεται με επιτυχία, στα πλαίσια της οποίας προϊόντα χαμηλής προτεραιότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας διακόπηκαν και πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα έξοδα υποστήριξης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO. Αναμένουμε ότι η στρατηγική μας αυτή επικέντρωση θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εργάζεται για τη βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, επενδύοντας σε αυτοματισμούς, υποδομές και συστήματα. Η ισχυρή οικονομική μας θέση μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε με συνέπεια τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες μας, σύμφωνα με τον στόχο μας να διατηρούμε τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μας απόδοσης και των υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών μας.

Το Μάιο 2023 ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2022 μεικτού ποσού €10εκ. (€0,143108 ανά μετοχή ή 38% αναλογία μερίσματος στα καθαρά κέρδη του 2022).

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20.5εκ.

Στο τέλος Α’ εξαμήνου του 2023 ο Όμιλος διατήρησε με επιτυχία καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους € 5,17εκ. από €15,35εκ. στο τέλος του 2022. Ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις σε σύγκριση με τα επίπεδα του περασμένου έτους, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα αποθέματα αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα, ο αποτελεσματικός έλεγχος των εμπορικών απαιτήσεων από τον Όμιλο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να διατηρεί μια υγιή θέση ταμειακών ροών και παρά το ότι διέρχεται ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς, παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του ατζέντα επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Αναφορικά με την εξαγορά της STELLA PACK, πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης με επιτυχημένη ιστορία 25 ετών στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σάκων απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Β’ εξαμήνου του 2023 και να προσδώσει σημαντική αξία στον Όμιλο, καθώς επίσης και να συνεισφέρει στις προσπάθειές του προς την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.