Σαράντης: Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου