ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Άλλο ένα πολύ καλό εξάμηνο – Ορθά αποτιμημένος ο όμιλος