Σαράντης: Αγορά 4.900 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.769.804 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,96% του μετοχικού κεφαλαίου.