Σαράντης: Αγορά 2.021 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.815.210 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,03% του μετοχικού κεφαλαίου.