Ριζικό λίφτινγκ σε 4 κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέχρι τις 12 Μαΐου παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχιτεκτονικών μελετών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την πρώτη φάση αξιοποίησης του συγκροτήματος των Ταμπάκικων -ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου- για τη συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών της πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου, με την αποκατάσταση και επανάχρηση τεσσάρων κτιρίων (03, 04, 05.2 & 16), συνολικής επιφάνειας 5.202,33 τ.μ. με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής και σεβασμό στα ιστορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί «μνημεία».

 Βραβεία     

1o: 83.700

2o: 61.380

3o: 40.920

 

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ανάδειξη της σημασίας τους ως κτιρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία οφείλουν με την παρουσία τους ως δημόσια κτίρια να αναβαθμίσουν την ποιότητα του κτιριακού περιβάλλοντος και να αποτελέσουν σημεία αναφοράς. Όπως και η μελλοντική λειτουργική διασύνδεση των τεσσάρων κτιρίων με το σύνολο του συγκροτήματος των Ταμπάκικων και την ευρύτερη πόλη.

Πηγή: BnB Daily