Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.- Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΚΤΕΡ, και ΙΚΤΙΝ

Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΚΤΕΡ, και ΙΚΤΙΝ

Πέμπτη μέρα ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 924,20 μονάδες με κέρδη 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,15 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,92 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 έκλεισαν ανοδικά, 58 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που επικράτησαν τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, ο γενικός δείκτης κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να κινηθεί στην συνέχεια προς υψηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 927,99 μονάδες.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Παρά το θετικό πρόσημο όμως, ο όγκος κινήθηκε χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, καθώς το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό για μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, τις εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο του 2022 και τα προσεχή επενδυτικά σχέδια του ομίλου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, της πορείας των  εξαγορών, και των νέων αναθέσεων εντός και εκτός συνόρων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη έτους

Κατά το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε € 20,1 εκατ. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια  των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ανήλθαν στα επίπεδα του 70% επί του συνόλου, γεγονός που προσδίδει ασφάλεια στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε € 5,5 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε € 2,2 εκατ. Η ισχυρή κερδοφορία και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης περίπου 20% του κύκλου εργασιών σε Έρευνα και Ανάπτυξη προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω και της Profile Technologies, που μεγαλώνει συνεχώς, καθώς και νέα εξελιγμένα προϊόντα. Η συγκεκριμένη θυγατρική παρουσιάζει ήδη  νέες λύσεις και εφαρμογές  όπως το “finuevo suite, core and digital”, μια end-to-end τραπεζική πλατφόρμα, με πρωτοποριακή λειτουργικότητα για τραπεζικούς χρήστες και τους πελάτες τους, που προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές digital δυνατότητες. Επιπλέον, το 2021 εξαγοράστηκε η σκανδιναβική εταιρεία ανάπτυξης λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων Centevo δίνοντας στον Όμιλο Profile πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές  και σε πρόσθετη τεχνογνωσία.

Σημειώνεται, ό,τι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις προερχόμενες από την λογιστική υπεραξία αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo, κατά την ημέρα της εξαγοράς τους) ανέρχονται σε € 2,9 εκατ.

Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος της τάξεως των €770 χιλ., που αντιστοιχεί σε €0,064 ανά μετοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δραστηριότητες του Ομίλου στον Δημόσιο τομέα. Ο  όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το ηλεκτρονικό πινάκιο για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την χρονιά που πέρασε, ο όμιλος Profile έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης – αποηχογράφησης πρακτικών στις ποινικές δίκες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, ενώ το σύστημα επεκτείνεται και για το σύνολο των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

Προοπτική του Ομίλου για το 2022

Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου, προκειμένου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι συνεχείς και επιτυχημένες επενδύσεις του ομίλου τόσο σε νέα προϊόντα, όσο και εξαγορές καθιστούν την διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος,  με βάση και την εξέλιξη της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα οι επενδύσεις του κράτους στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και η ενεργή συμμετοχή του ομίλου Profile με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών δημιουργούν τις αντίστοιχες θετικές προσδοκίες στην ανάθεση έργων σχετικού ενδιαφέροντος.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ τριμήνου του τρέχοντος έτους εμφάνισε αύξηση κατά 90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου το 32% αφορά οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο προέρχεται  από την ενσωμάτωση της Centevo, και εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η γενικότερη γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης για το σύνολο του έτους.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Ελλάκτωρ

Στις 12.04.2022 στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO καθώς και τα σχέδια για την οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022.

Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση

Οικονομικά αποτελέσματα Δ΄ Τριμήνου Frigoglass

U.S. stocks opened higher as JPMorgan Chase & Co kicked off earnings season by reporting a drop in profit while new data show inflationary pressures remain front and center.

As of 9:44 AM ET, the Dow Jones Industrial Average was up 77 points, or 0.2%, while the S&P 500 was up 0.3% and the NASDAQ Composite was up 0.5%.

JPMorgan CEO Jamie Dimon said the war in Ukraine and inflation are two uncertainties that threaten the economy as the Federal Reserve considers ways to combat elevated prices by raising rates and shedding bond holdings. Producer prices rose at 12-month rate of 11% in March, more evidence inflation is running hot a day after the consumer price index reading for the month showed inflation at multi-decade highs.

More bank earnings are expected on Thursday, including reports from Goldman Sachs Group, Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Company and Citigroup Inc.. Big banks are expected to show subdued results because of a slump in investment banking and capital markets activity in the first quarter.

Rising Treasury yields have been a sore point for tech investors in recent days. The United States 10-Year benchmark note rose to 2.73%. Rising rates threaten to cut into mortgage lending, another challenge for big lenders.

Crude oil was back above $100 a barrel as China lifted COVID-related restrictions in certain areas, easing worries about demand. The price of Crude Oil WTI Futures was up 1.3% on Wednesday, to $101.95, and the price of the international benchmark Brent Oil Futures crude rose 1.6% to $106.32.

Gold Futures were flat at $1976/oz.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Θετική παραμένει η διαγραμματική εικόνα του γενικού δείκτη, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 861 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,75 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,86 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.061 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.587 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.470 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρόλα αυτά διατηρεί το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 669 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 605 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 9,98 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 7,50 ευρώ με άνοδο 2,46%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσηςακυρώνοντας σήμερα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,01 ευρώ, και η στήριξη στα 7,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,63%

Απόδοση 3μηνου -9,64%

Απόδοση 6μηνου +1,35%

Απόδοση από 1/1 -11,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,08 ευρώ

Καθαρή Θέση 84,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2021)

BV 2,56

P/BV 2,93

P/Ettm 14,71

EV/EBITDA10,56 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +17,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,76%

Κεφαλαιοποίηση 248,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο 0,45%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, δείχνοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις να σταθεροποιείται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,10 ευρώ)παραμένοντας με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,19 ευρώ, και η στήριξη στα 1,04 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,27%

Απόδοση 3μηνου -11,,11%

Απόδοση 6μηνου -7,44%

Απόδοση από 1/1 -5,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +6,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,405 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,964 ευρώ

Καθαρή Θέση 18,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 1,65

P/BV 0,68

P/Ettm 

EV/EBITDA9,73 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 475.860 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 από 750.432 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,05

ROE +4,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας 76,15%

Κεφαλαιοποίηση 12,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,646 ευρώ με πτώση 1,07%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,665 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,71 ευρώ, και η στήριξη στα 0,59 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 82,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,90%

Απόδοση 3μηνου -17,18%

Απόδοση 6μηνου -17,50%

Απόδοση από 1/1 -12,70%

Απόδοση 52 εβδομάδων -19,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,97 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,591 ευρώ

Καθαρή Θέση 50,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 0,44

P/BV 1,45

P/Ettm 21,53

EV/EBITDA9,97 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,38 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,49 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +5,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,01%

Κεφαλαιοποίηση 73,85 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,749% με πτώση 0,06%, και του δεκαετούς στο 2,829% με πτώση 0,93%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem