Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΕΒΡΟΦ, ΦΙΕΡ, και ΚΟΥΑΛ (Θ.Σεμερτζίδης)

  • Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,2.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Υψηλό 52 εβδομάδων

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από buy σε strong buy, ο δείκτης S&P 500 διατήρησε το σήμα του σε strong buyόπως και ο δείκτης Nasdaq σε strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από neutral σε strong buy, ο δείκτης FTSE 100 μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buyκαι ο δείκτης CAC 40 από sell σε buyόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα εμφάνισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και τον όγκο να διαμορφώνεται και σήμερα υψηλότερα (ελέω Alpha Bank) του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Ως πρώτος στόχος συνεχίζει να παραμένει η προσέγγιση και η σταθεροποίηση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (888 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 910,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 830,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 74,4 εκατ. τεμάχια, έναντι 35,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.076 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την επόμενη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΕΖ).

Επέστρεψε σε αρνητικό πρόσημο ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.467 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.264 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να απομακρύνεται από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 605 μονάδες, και η στήριξη στις 468 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 70,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Εβροφάρμα έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο 1,75%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να βρεθεί στο πρόσφατο υψηλό των 1,25 ευρώ, με τους όγκους να αυξάνονται στις τελευταίες συνεδριάσεις, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,18 ευρώ με την επόμενη στα 1,31 ευρώ, και η στήριξη στα 1,126 ευρώ με την επόμενη στο 1,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,94%

Απόδοση 3μηνου +24,73%

Απόδοση 6μηνου +29,18%

Απόδοση από 1/1 +21,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +34,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,25 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,68 ευρώ

Καθαρή Θέση 12,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,95

P/BV 1,22

P/Ettm 14,68

EV/EBITDA* 11,65 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,02

Ελεύθερες ταμειακές ροές 651.000 ευρώ από 921.000 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +8,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,93%

Κεφαλαιοποίηση 15,86 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Fieratex έκλεισε στα 0,459 ευρώ με άνοδο 2%, καταβάλλοντας σήμερα μια πρώτη προσπάθεια αλλαγής της βραχυπρόθεσμης πτωτική της τάσηςμε το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,55 ευρώ, και η στήριξη στην μεσοπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης (0,449 ευρώ) με την επόμενη στα 0,42 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -13,40%

Απόδοση 3μηνου +2%

Απόδοση 6μηνου -2,13%

Απόδοση από 1/1 +0,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +42,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,25 ευρώ

Καθαρή Θέση 10,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,02

P/BV 0,45

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 66,08 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 31,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές 275.891 ευρώ από 114.919 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,42

ROE 9,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας 48,98%

Κεφαλαιοποίηση 4,68 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,245 ευρώ με πτώση 1,21%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,27 ευρώ, με την μετοχή να βρίσκει σημαντική στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (0,248 ευρώ) με την επόμενη στα 0,24 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 42,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,89%

Απόδοση 3μηνου -5,41%

Απόδοση 6μηνου -4,67%

Απόδοση από 1/1 -11,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,304 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,1825 ευρώ

Καθαρή Θέση 2,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,11

P/BV 2,33

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 98,31 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 25,23

Ελεύθερες ταμειακές ροές 359.999 ευρώ από 542.926 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,81

ROE 23,27%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,56%

Κεφαλαιοποίηση 6,7 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,069με πτώση 81,58%, και του δεκαετούς στο 0,731με πτώση 2,92%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem