Revoil: Στα 6.573.779,70 το μετοχικό κεφάλαιο

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ” σε συνέχεια της από 26/7/2018 γνωστοποίησής της για την ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 1.8.2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (#6.573.779,70#), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα  (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 21.912.599.