Real Consulting: Μέρισμα 0,0285 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022

Τη διανομή μερίσματος 0,0285 ευρώ ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι της Real Consulting ΑΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι μέτοχοι ενέκριναν διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 645.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,03 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη χρήσεως 2022, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, και ώρα 16:00μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ,σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της, την 28η Ιουνίου 2023 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.realconsulting.gr/announcements .

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,56% του μετοχικού κεφαλαίου. To ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 70,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπούντες 14.956.493 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2023 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2022 – 31ης Δεκεμβρίου 2022, μετά των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Οι μέτοχοι ενέκριναν της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2022.

Ψήφοι Υπέρ: 14.956.493
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2022 – 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2022 – 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Ψήφοι Υπέρ: 14.956.493
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και προέγκριση αυτών για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.1, 3 κ 4 του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και τις λοιπές παροχές των μελών ΔΣ, που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2021 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, ήτοι 122.071,39 €

Επίσης , οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2023, ήτοι 130.000,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 14.950.483
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 6.010

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Οι μέτοχοι ενέκριναν διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 645.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,03 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη χρήσεως 2022, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή και ενέκριναν τον ορισμό των ακόλουθων:

α. την Πέμπτη 14.09.2023, ως Ημερομηνία αποκοπής / Cut-off date (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. την Παρασκευή 15.09.2023, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μετόχων/ Record date (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ) την Πέμπτη 21.09.2023, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2022 (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος).

Τέλος, εγκρίθηκε ο ορισμός της Optima Bank ως πληρώτρια τράπεζα.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση αμοιβής από τα κέρδη χρήσεως 2022 της εταιρείας στα εκτελεστικά του μέλη, συνολικού μικτού ποσού 200.000,00 Ευρώ, το οποίο αναλύεται σε ποσό 150.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Αθανασάκο Διονύσιο, ποσό 25.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κα. Καρατζά Διονυσία-Άννα και ποσό 25.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κο. Παπαβασιλείου Ιωάννη. Από τα ανωτέρω ποσά παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Ψήφοι Υπέρ: 14.956.493
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2023 – 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας Grant Thornton A.E. για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2023 – 31ης Δεκεμβρίου 2023 με αμοιβή 45.000,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 14.956.493
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ψήφοι Υπέρ: 14.956.493
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.956.493 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί λοιπών και άλλων θεμάτων: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση.»