Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.: Κατάθεση αίτησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Κατάθεση αίτησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την παράλληλη ένταξη των μετοχών της Εταιρείας Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε., στην αγορά ΕΝ.Α PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και το επενδυτικό κοινό ότι στις 19/11/2019, υποβλήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αίτηση για την Παράλληλη ένταξη των μετοχών της στην αγορά EN.A PLUS.