Quest Συμμετοχών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ/μετοχή

Ανακοινώνεται  από  την  εταιρεία  «Quest Συμμετοχών  Α.Ε.»  ότι  η  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση  των  Μετόχων της  15/10/2019  αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 2.859.271,68 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,08 (από ευρώ 0,10 σε ευρώ 0,18) με κεφαλαιοποίηση τμήματος  του  υπερβάλλοντος  του  υποχρεωτικού  τακτικού  αποθεματικού  και  την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.003.725,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,14 (από ευρώ 0,18 σε ευρώ 0,04) με  σκοπό  την  επιστροφή  κεφαλαίου  με  μετρητά  στους  μετόχους  του  ευρώ 5.003.725,44 ήτοι 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ανωτέρω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 1.429.635,84 και διαιρείται σε 35.740.896 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,04 η κάθε μία.Την 12.11.2019  καταχωρήθηκε  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  με  Κωδικό Αριθμό  Καταχώρησης 1969022,  η  με  αριθμό 116052/12-11-2019 απόφαση  του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  με  την  οποία  ενέκρινε  την  τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 21.11.2019, ενημερώθηκε για την αύξηση καιμείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  από  την 25.11.2019  οι  μετοχές  της  εταιρείας  θα  είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,04 ανά μετοχή  και  χωρίς  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στην  επιστροφή  κεφαλαίου  με  καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.
Από  την  ίδια  ημερομηνία,  η  τιμή  εκκίνησης  των  μετοχών  της  εταιρείας  στο  Χ.Α.  θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ ́αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 26.11.2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται 29.11.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας  ALPHA BANK , η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:Μέσω  των  Χειριστών  Σ.Α.Τ.,  για  τους  επενδυτές  που  έχουν  εξουσιοδοτήσει  τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Κανονισμού  Λειτουργίας  Σ.Α.Τ.  και  την  υπ ́αριθμ.  6  απόφαση  του  Δ.Σ.  της
ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Alpha ΤράπεζαΜέσω  του  δικτύου  των  καταστημάτων  της  Alpha  Τράπεζα,  γιατους  υπόλοιπους επενδυτές. Για  την  πληρωμή  από  το  Δίκτυο  καταστημάτων  της  Τράπεζας  είναι  αναγκαία  η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού  Κ.Α.Μ.Ε.  (Κωδ.  Αριθμ.  Μερίδας  Επενδυτή  στο  ΣΑΤ).
Η  πληρωμή  σε  τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα  πλήρη  στοιχεία  τόσο  του  δικαιούχου  μετόχου,  όσο  και  του  εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  Α.Δ.Τ.  &  Α.Φ.Μ.),  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Σημειώνεται ότι η εταιρική πράξη της αύξησηςτης ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ  0,08  (από  ευρώ  0,10  σε  ευρώ  0,18)  με  κεφαλαιοποίηση  τμήματος  του υπερβάλλοντος  του  υποχρεωτικού  τακτικού  αποθεματικού,με  βάση  τις  διατάξεις  της ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εξομοιώνεται με διανομή ποσού τελικού καθαρού μερίσματος των € 0,08ανά μετοχή, ήτοι € 0,0889 υποκείμενοσε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα. Για μετόχους που δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση,η εταιρεία θα προβείσε επιπλέον ισόποσημε την ως άνω παρακράτηση  του  10%χρηματική  διανομήμέσω  των  χειριστώνμε  έναρξη στις 29/11/2019.