QUALITY&RELIABILITY: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Εταιρεία QUALITY&RELIABILITY ΑΒΕΕ («Εκδότης»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην σημερινή του συνεδρίασε επέβαλε στην μέτοχο της Εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία κατέχει 786.200 δικαιώματα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2.875% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις επιβαλλόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 82/1996 ποινές της στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις Γενικές Συνέλευσης της Εταιρείας μας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα της, επειδή δεν προσκόμισε στην Εταιρεία μας τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/1996 έγγραφα – πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι έχει ονομαστικοποιήσει μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές της κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος και δεν μας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.

 

Περαιτέρω αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας ότι τα δικαιώματα αυτά (που σήμερα της στερεί) θα τα ανακτήσει η μέτοχος μόνο εφόσον παράσχει στην Εταιρεία μας τις απαραίτητες πληροφορίες και μας προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το ΠΔ 82/1996 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της και για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες.

Ειδικότερα ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία μας κοινοποίησε στην μέτοχο μας Εξώδικη Πρόσκληση – Γνωστοποίηση, με την οποία της γνωρίζαμε ότι η Εταιρεία μας (είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) προτίθεται να συμμετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύει.

Ακόμα την καλούσαμε να μας παράσχει με την ιδιότητα της της ανώνυμης εταιρείας-μετόχου μας, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της Πρόσκλησης – Γνωστοποίησης, τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/1996 έγγραφα – πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι έχει ονομαστικοποιήσει μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές της κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος καθώς και να μας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.

 

Τέλος της ανακοινώσαμε τις συνέπειες της μη συμμόρφωσής της, ήτοι σε περίπτωση που δεν έχει προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος-ονομαστικοποίηση των μετοχών της και σε περίπτωση που δεν μας προσκομίσει τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/1996 έγγραφα που το αποδεικνύουν, οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική της ιδιότητα.

Επίσης της γνωρίσαμε ότι τα δικαιώματα αυτά θα τα ανακτήσει μόνο εφόσον μας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και μας προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το ΠΔ 82/1996 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της και για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες. Παρά όμως τις προσπάθειες μας δεν κατέστη δυνατό να μας προσκομίσει η εν λόγω εταιρεία – μέτοχος μας τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία κατά τα ανωτέρω.

Για τον λόγο της επιβλήθηκαν οι ως άνω επιβαλλόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 82/1996 ποινές της στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις Γενικές Συνέλευσης της εταιρείας μας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα της.

 

Η Εταιρεία έλαβε τα ως άνω μέτρα γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ρητά ότι

«1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Εφόσον Μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα της εκατό (1% οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου.»