Q&R: Τι απαντά στην Κεφαλαιαγορά για την αναβολή της ΓΣ και το ΜΟΔ

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η μέτοχος της Εταιρίας κα Σωτηράκου, εκπροσωπούσα ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20, στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2024 υπέβαλε αίτημα αναβολής λήψης απόφασης κατ’ άρθρον 141 παρ.5 ν.4548/2018.

Το αίτημα αυτό υποχρεωτικά κατά τις προβλέψεις του οικείου άρθρου έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Πασχαλάκη και η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε (πάλι κατά το περιεχόμενο του σχετικού αιτήματος) για την 3η Ιουλίου 2024.

Η Εταιρία προέβη την ίδια ημέρα σε όλες τις αναγκαίες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.

Παρότι η ως άνω μέτοχος δεν ήταν υποχρεωμένη κατ’ άρθρο 141 παρ.5 ν. 4548/2018 όπως αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους αιτήθηκε την αναβολή, αναφέρθηκε επιγραμματικά στην πρόθεσή της να ασκήσει πρόσθετο δικαίωμα της (κατ’ άρθρο 141 παρ.2 ν.4548/2018) τις επόμενες ημέρες και να ζητήσει να εγγραφεί ως πρόσθετο θέμα ημερήσιας διάταξης η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ ανέπτυξε προφορικά επιμέρους όρους του προτεινόμενου ομολογιακού δανείου που προτίθεται να προτείνει όπως εγγραφούν στο θέμα της ημερήσιας διάταξη.

Επί του παρόντος και αναφορικά με διάφορα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει, δηλώνουμε ότι δεν έχει ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και η μέτοχος δεν έχει αιτηθεί την κατ’ άρθρον 141 παρ.2 ν.4548/2018 προσθήκη θέματος ημερήσιας διάταξης, ούτε έχει υποβάλλει κάτι εγγράφως ή με άλλο τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οπότε και σε γνώση της Εταιρίας μας δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, πολλώ δε μάλλον προνομιακή.

Με την υποβολή του σχετικού θέματος ή με τη γνώση οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας η Εταιρία θα εκπληρώσει στο ακέραιο, όπως πράττει διαρκώς, κάθε σχετική εκ του νόμου υποχρέωσή της, θέτοντας την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και τη διαφάνεια, πρωταρχική της υποχρέωση. Μέχρι την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος κατά τα σχετικώς διαλαμβανόμενα στο ν. 4548/2018, η Εταιρία δεν δύναται ούτε της επιτρέπεται να προβεί σε οιεσδήποτε εικασίες ή ανακοινώσεις ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, δεδομένου ότι, εάν το έπραττε, θα δημιουργείτο σοβαρός κίνδυνος για την ακεραιότητα της αγοράς και την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.