Q&R: Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Έκτακτη ΓΣ στις 3 Ιουλίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των 35.100.000 ευρώ αλλά και την έκδοση και κάλυψη ομολογιακού δανείου 19.100.000 ευρώ θα κληθεί να αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Quality & Reliability που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ, στο ξενοδοχείο Civitel Aƫtik, στο Μαρούσι Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Με την από 10.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «Quality & Reliability Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («Εταιρεία) και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος αναβολής από μέτοχο κατά άρθρον 141 παρ.5 ν. 4548/2018 και προσθήκη θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από μέτοχο κατά άρθρον 141 παρ.2 ν.4548/2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ, στο ξενοδοχείο Civitel Aƫtik, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ.11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 35.100.000 Ευρώ ―με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης― με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28) η κάθε μία.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

(β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Έκδοση και κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 19.100.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει το Πρόγραμμα αυτού και να αποφασίσει τους επιμέρους όρους του

5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, δυνάμει των άρθρων 71 παρ.1 (β) και του άρθρου άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018