Ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Alpha Bank Romania το νέο ομόλογο 200 εκατ. ευρώ

Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank Romania, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στη ρουμανική αγορά και είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρουν κύκλοι της Alpha Bank, καθώς:

Αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών στις προοπτικές της ρουμανικής οικονομίας και στη δυνατότητα της Alpha Bank Romania να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιπλέον, είναι ενδεικτικό ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και η EBRD με επένδυση Ευρώ 40 εκατ. και το IFC με επένδυση 50 εκατ. ευρώ.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody’s («Baa2» κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας («Baa3») και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας («B1»).

Εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους Ομίλους – κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της ∆υτικής Ευρώπης.

Αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρουμανίας.

Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.