Ψήφος εμπιστοσύνης από την Moody’s στην Αttica Βank και τις κινήσεις της Ελένης Βρεττού

Η προσπάθεια που κάνει η Ελένη Βρεττου στην Tράπεζα Αττικής έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς και αξιολογείται θετικά.

Σειρά για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της διοίκησης πήρε η Moody’s που προχώρησε σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων με τις προοπτικές μάλιστα να παραμένουν θετικές.

Ειδικότερα η αξιολόγηση αναβαθμίστηκε σε B3 από Caa1 λόγω της αύξησης κεφαλαίου τον Απρίλιο του 2023 με άντληση 473 εκατ. ευρώ, αλλά και τις προσπάθειες του ΔΣ για αναδιάρθρωση της τράπεζας και υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου για εκκαθάριση του ισολογισμού και λειτουργία με πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης.

Ο CET1 της τράπεζας ήταν 13,4%τον Μάρτιο του 2023, ενσωματώνοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, η ακόμη χαμηλή αξιολόγηση της τράπεζας αφορά το υψηλό επίπεδο NPEs (66% των ακαθάριστων δανείων) στον ισολογισμό της από τον Μάρτιο του 2023 και το αδύναμο προφίλ κερδών, αν και σταδιακά βελτιώνεται, με έσοδα προ προβλέψεων περίπου 0,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με ζημίες στο παρελθόν. Μια πρόσφατη συμφωνία πώλησης για ένα μέρος των μη εξυπηρετούμενων τιτλοποιημένων ομολογιών της (Astir I ύψους 312 εκατ. ευρώ) πιθανότατα θα μειώσει το απόθεμα NPEs σε περίπου 2 δισ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Επιπλέον, η τράπεζα σχεδιάζει να ξεφορτωθεί πιο προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και να επιτύχει έναν δείκτη NPEs πιο κοντά στο 35% μέχρι το τέλος του 2025, ενώ σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει έναν αναμενόμενο νέο γύρο του Ηρακλή, ο δείκτης θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί περαιτέρω σε μονοψήφιο αριθμό.

Η δυνατότητα συγχώνευσης με την Παγκρήτια για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης και υγιέστερης μεσαίας τράπεζας στην αγορά, είναι επίσης ένας παράγοντας που καθοδηγεί την αξιολόγηση.