Προϋπολογισμός 2021: Πόσα θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από φόρους

Αυξημένα κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι τα έσοδα, που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το 2021 σε σχέση με την εφετινή χρονιά, όπως υπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2021. Συγκεκριμένα εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν στα 53,705 δισ. ευρώ από 50,147 δισ. ευρώ φέτος και έναντι αρχικού στόχου στον προϋπολογισμό για έσοδα 54,7 δισ. ευρώ το 2020.

Οι φόροι υπολογίζεται ότι θα αποδώσουν έσοδα 49,546 δισ. ευρώ το 2021 έναντι 44.594 δισ. ευρώ φέτος, παρά το γεγονός ότι θεσπίζονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις. Και αυτό οφείλεται κυρίως στους άκρως δυναμικούς ανάπτυξης (7,5% σύμφωνα με την τελική εκτίμηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού) και την τόνωση απασχόλησης και κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα έσοδα θα έρθουν από  κοινωνικές εισφορές, μεταβιβάσεις, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και επιστροφές.

Ειδικότερα οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να σκαρφαλώσουν στα 27,473 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,537 δισ. ευρώ σε σχέση με οτ 2020.

Οι φόροι εισοδήματος αναμένεται να ανέλθεουν στα 15,199 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 1,256 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2020.  Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών αναμένεται να είναι ενισχυμένοι κατά 51 εκατ. στα 293 εκατ. ευρώ. Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020 και οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται να αποδώσουν έσοδα 2,498 εκατ. ευρώ-  αύξηση 91 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

Στον αντίποδα οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας αναμένεται να είναι ελαφρώς μειωμένοι την επόμενη χρονιά, στα 2,688 δισ. ευρώ, έναντι 2.690 φέτος.