Πρόβα συναίνεσης

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí «Ñõèìßóåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, äéáôÜîåéò ãéá ôçí øçöéáêÞ äéáêõâÝñíçóç êáé Üëëá åðåßãïíôá æçôÞìáôá», ÔåôÜñôç 7 Áõãïýóôïõ 2019 (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Πρόβα συναίνεσης

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κυρία Φώφη Γεννηματά ανέλαβε πρωτοβουλία συνεννόησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

ο πολεμικό κλίμα των προηγούμενων ημερών που επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση των πρώτων νομοσχεδίων της νέας κυβέρνησης μεταξύ του πρωθυπουργού και επικεφαλής του κόμματος  της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπασε χθες με πρωτοβουλία της προέδρου του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος.

  • Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κυρία Φώφη Γεννηματά ανέλαβε πρωτοβουλία συνεννόησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις στις διατάξεις που προβλέπουν την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και έτσι να καταστεί δυνατή η υπερψήφιση των σχετικών διατάξεων και από το ΚΙΝΑΛ.

Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις κοινοβουλευτικών στελεχών του ΚΙΝΑΛ με την υπουργό Παιδείας, όπου διαπιστώθηκε σε πρώτο επίπεδο βάση συνεννόησης και συναίνεσης, στο επίμαχο ζήτημα.

  • Ακολούθησε επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ της προέδρου του ΚΙΝΑΛ και του  πρωθυπουργού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινός τόπος και συγκλίνουσες προσεγγίσεις.

Κατά τις πληροφορίες, που μετέδωσε  το ΟΝΕ Channel και επιβεβαίωσαν τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΚΙΝΑΛ, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και εκτιμάται ότι αυτή η πρώτη πρόβα συναίνεσης, στο βαθμό που ευοδωθεί, θα αποτυπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη και βεβαίως στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.

  • Αν όντως τα δύο κόμματα συμφωνήσουν στην άρση του πανεπιστημιακού ασύλου θα διαμορφωθεί μια πρώτη βάση συναίνεσης, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί και σε άλλα επίμαχα ζητήματα που πληγώνουν τη ζωή της χώρας και παρεμποδίζουν την επιβαλλόμενη και διεκδικούμενη εκ των συνθηκών μεταρρύθμιση.

Οπως και να έχει πάντως η πολιτική ζωή της χώρας έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες, σχεδόν επιβάλλεται η διαμόρφωση συνθηκών συναίνεσης ,ιδιαιτέρως στην αντιμετώπιση ώριμων προβλημάτων, με την επίλυση των οποίων  συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

  • Είναι καιρός να σπάσει το κυρίαρχο εδώ και χρόνια κλίμα διχασμού και αυτής της δεδομένης άρνησης απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του άλλου. Η εποχή δεν επιτρέπει διατήρηση του κλίματος εχθροπάθειας και απόλυτης αντίθεσης που επικράτησε στα χρόνια των μνημονίων.

Επειτα από δέκα χρόνια κρίσης και άγονων αντιπαραθέσεων οφείλουν άπαντες να αναζητήσουν και να βρουν κοινό τόπο στα προβλήματα του τόπου.

Υπάρχουν πλέον  εμπειρίες, όπως και συγκεντρωμένη γνώση , ικανή να αποτρέψει κεφαλαιώδη λάθη και να οδηγήσει τις πολιτικές δυνάμεις σε υποτυπώδη ειρήνευση και κοινές επιλογές τουλάχιστον στα θεμελιώδη. Και ας γνωρίζουν βαρέθηκαν πια, δεν αντέχουν άλλους αγώνες  άγονους και επιζητούν επιτέλους πεδία προόδου και ευημερίας.

ΤΟ ΒΗΜΑ 

Print Friendly, PDF & Email