Πρωτιά της Eurobank Equities στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Μάρτιο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Μάρτιο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 21,64%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (15,05%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (12,22%).

Ακολουθούν οι Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (9,66%), Εθνική Χρηματιστηριακή (8,42%), Optima Bank (6,99%) και UBS Europe (3,78%),.

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ν. Χρυσοχοίδης ΑΕΠΕΥ (3,01%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (2,77%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,52%).

Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2021, πρώτη είναι η η Eurobank Equities με ποσοστό 18,97%, δεύτερη ακολουθεί η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 16,91% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 13,23%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,95%), Alpha Finance (7,71%), Optima Bank (6,33%), UBS Europe (4,22%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,24%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,05%) και Citigroup Global Markets Europe (2,31%).