Πρωτιά της Eurobank Equities στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Οκτώβριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Οκτώβριο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 19,36%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (16,46%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (14,24%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,86%), Optima Bank (6,56%), Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (4,16%) και Merit Χρηματιστηριακή (3,94%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,59%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,59%) και η UBS Europe (3,23%).

Αντίστοιχα, στο 10μηνο του 2019, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 17,28%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 15,06% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 13,29%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (10,93%), Optima Bank (6,13%), Alpha Finance (5,48%), UBS Europe (3,64%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,34%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,33%) και Merit Χρηματιστηριακή (2,91%).