Προσπάθεια για την επανεκκίνηση του ομίλου, υπό την νέα διοίκηση, πραγματοποιεί η Centric Συμμετοχών

 • CENTRIC: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ!!!

Προσπάθεια για την επανεκκίνηση του ομίλου, υπό την νέα διοίκηση, πραγματοποιεί η Centric Συμμετοχών, έχοντας ως παρακαταθήκη την υψηλότατη ρευστότητα και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και συμμετοχών, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ένα ξενοδοχείο μπουτίκ στην Μύκονο και μία θυγατρική παγκόσμιο leader στην εν πλω ψυχαγωγία (κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά πλοία), ενώ στις αρχές του 2020 προέβη στην αγορά δύο γιωτ.

 • Με την πώληση του κλάδου του «στοιχήματος», ο όμιλος άλλαξε οριστικά σελίδα, με αποτέλεσμα να κάθεται πλέον σε ένα τεράστιο μαξιλάρι ρευστότητας, προσωρινά αναξιοποίητο.
 • Ο όμιλος έδωσε βαρύτητα σε νέες δραστηριότητες και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα οφέλη. Ωστόσο, ο κορωνοϊός είχε ως αποτέλεσμα το 2020, να αποτελέσει μία χαμένη χρονιά, καθώς ο όμιλος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, με ελεγχόμενες όμως απώλειες.

Κάποιες άλλες δραστηριότητες (500 KW Φωτοβολταϊκό, Ταχυφαγείο και τομέας ακινήτων) είναι άνευ ουσίας, λόγω των πολύ μικρών τους μεγεθών. Με βάση το γεγονός ότι ο όμιλος είναι σε φάση επανεκκίνησης, η βέλτιστη μέθοδος αποτίμησης είναι η μέθοδος των μερών (sum of the parts valuation).

 • Αναλυτικότερα:

1) Στις 30/9/20 όμιλος είχε επενδύσει σε άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους, κυρίως εξωτερικού, ένα ποσό της τάξης των €13,4 εκατ. και διέθετε ταμειακά διαθέσιμα €6,9 εκ., με δανειακές υποχρεώσεις €5,1 εκ. Επιπλέον, διαθέτει μία μακροπρόθεσμη συμμετοχή σε ναυτιλιακό fund ύψους €1,5 εκ., ενώ στα τέλη του έτους εισέπραξε από χορηγηθέν δάνειο σε συνδεδεμένο μέρος €875 χιλ. Συνολικά δηλαδή ο όμιλος έχει καθαρά μετρητά €17,5 εκ. ήτοι €0,175/μετ.

2) Στις 30/6/20, ο όμιλος διέθετε πάγια στοιχεία συνολικής αξίας €7,9 εκ. και επενδυτικά ακίνητα €1,9 εκ., ήτοι €0,098/μετ.

3) Η εταιρεία διαθέτει ξενοδοχείο μπουτίκ στην παραλία του Ορνού στην Μύκονο, δυναμικότητας 24 δωματίων, αποτιμημένο στα €3,9 εκ. Με μία γρήγορη αναζήτηση, μία αποτίμηση στα €5,5-6 εκ. (€0,02/μετ. κρυφή υπεραξία) είναι πολύ πιο ρεαλιστική, μετά και την απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στο νησί.

4) Ερχόμαστε τώρα και στην αστεία αποτίμηση της θυγατρικής, που δραστηριοποιείται στην εν πλω ψυχαγωγία. Με καθαρά κέρδη €300 χιλ. το 2019 (2018: €250 χιλ.), αποτιμάται στα €1,48 εκ., όταν διαθέτει και καθαρά μετρητά €1,28 εκ., ουσιαστικά δηλαδή μηδενική αποτίμηση!!! Η εν λόγω θυγατρική δραστηριοποιείται, τόσο στα επιβατηγά πλοία, όσο και στα κρουαζιερόπλοια.

Η θυγατρική αυξάνει σταθερά τον στόλο των υπό διαχείριση πλοίων (43 πλοία, έναντι λιγότερων από 30 πριν από δύο χρόνια) και δεν αποκλείεται ακόμα και το 2020 να εμφανίσει έστω και οριακά κέρδη, μόνο με την λειτουργία οχηματαγωγών πλοίων, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εξόδων της είναι μεταβλητά.

 • Επιπλέον, η εν λόγω θυγατρική είναι πολύ κοντά στην σύναψη δύο σημαντικών συμφωνιών, η μία εκ των οποίων είναι με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως, αυξάνοντας σημαντικά τα υπό διαχείριση πλοία.
 • Σε πλήρη κανονική λειτουργία, η εν λόγω εταιρεία εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνει καθαρή κερδοφορία κοντά στις €500-700 χιλ.(η διοίκηση εκτιμά €1 εκ. σε βάθος πενταετίας), οπότε μια αποτίμηση στα €7-8 εκ. είναι απόλυτα λογική, δηλαδή έχουμε μία κρυφή υπεραξία €6,5-7,5 εκ. (€0,065-0,075/μετ.).

5) Τέλος, ο όμιλος έχει και μια ξεχασμένη συμμετοχή 16,2% στην CD Media SE (βιντεοπαιχνίδια Nintendo και άλλες λιγότερο γνωστές φίρμες), η οποία είναι αποτιμημένη μόλις στα €1,33 εκ. (συνολική αποτίμηση €8,2 εκ.), με πωλήσεις και καθαρή κερδοφορία το 2019 €52,6 εκ. και €2,9 εκ. αντίστοιχα (2018: €45 εκ. και €2,3 εκ.), η οποία πέρσι συνεισέφερε €243 χιλ. μέρισμα (18%!!!) (2018: €129 χιλ.), που μπορεί να αποτελέσει άλλο έναν κρυφό άσσο υπεραξιών.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές σε όλες τις βαλκανικές χώρες και στην Ρουμανία, ενώ στα τέλη του 2018 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Τουρκία και πρόσφατα προέβη στην ίδρυση θυγατρικής και στην Πορτογαλία. Για τα επόμενα 2 έτη ο ΔΣ της θυγατρικής αναμένει σημαντική ανάπτυξη. Με βάση μία λογική μέθοδο αποτίμησης, μια δίκαια αξία της συμμετοχής θα ήταν στα €3 εκ., ήτοι €0,03/μετ. (€0,017 μετ. υπεραξία).

Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο όμιλος έχει απαιτήσεις €2,1 εκ. (€900 χιλ. είναι το προαναφερθέν δάνειο σε συνδεδεμένο μέρος, που εισπράχθηκε στα τέλη του 2020) και συνολικές υποχρεώσεις €600 χιλ. (εκτός δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις), δηλαδή συνολική καθαρή απαίτηση €600 χιλ. (€0,006/μετ.), τότε συνολικά έχουμε:

 • Λογιστική αξία 30/6/20/μετ., χωρίς να υπολογίζονται τα κεφαλαιακά κέρδη του τελευταίου  3μηνου €0,29 + €0,02 (υπεραξία ξενοδοχείου) + €0,07 (υπεραξία ψυχαγωγίας εν πλω) + €0,017 (υπεραξία συμμετοχής) = €0,40/μετ.

Συμπερασματικά, έχουμε έναν όμιλο με καθαρά μετρητά και χρεόγραφα ύψους €17,5 εκ.
και πραγματική λογιστική αξία €40 εκ., με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης να
αποτιμάται μετά βίας στα €23 εκ.!!!

 • ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6ΜΗΝΟΥ

Μέτοχοι: Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι η Elanatis Ltd με 28,43%, η J&E Investments με 26,30%, ο Ροδόλφος Οντόνι με 8,46%, η Round Rock με 4,99%, ενώ η ίδια η εταιρεία ελέγχει το 2,19%, λόγω αγοράς ιδίων μετοχών. Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019, αγοράστηκε το ποσοστό του 16,3% του 2ου μεγαλύτερου μετόχου Adion Enterprises, από την J&E Investments.

 • Σημείωση: Στα τέλη Νοεμβρίου 2020 έληξε η ρήτρα μη ανταγωνισμού για την δραστηριοποίηση του ομίλου στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, όπου διαθέτει ένα εξαιρετικό know-how, από την προηγούμενη δραστηριοποίησή του, το οποίο δεν παρουσιάζεται στα άυλα!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.