Προσπαθεί να ανοίξει το ανοδικό κουτί της Πανδώρας που οδηγεί στις 1000 μονάδες

Η λογαριθμική εικόνα του Γενικού Δείκτη αποτυπώνει ένα μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι  “W” που τον διέπει από τις αρχές του 2019.

Οι τελευταίες συνεδριάσεις φανερώνουν ότι το κανάλι αυτό βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο συμπλήρωσης και καταστρατήγησής του.

  • Έτσι  εάν ο σχηματισμός διασπαστεί ανοδικά με ισχυρό τζίρο συναλλαγών θα δώσει τεχνικά το πλάτος του κλείνοντας τραπέζι για διαγραμματικό «χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν» στις 1000 μονάδες.
  • Τα σημεία κλειδιά για την έναρξη του ανοδικού σεναρίου είναι το επίπεδο, που εκτείνεται στην άνω πλευρά του καναλιού μεταξύ των 860 με 875 μονάδων.
  • Αποσυναρμολόγηση της εν λόγω ανοδικής προσέγγισης  μπορεί να προκληθεί μόνο με τη βύθιση του Γενικού Δείκτη κάτω από το μέσο του υπάρχοντος καναλιού δηλ κάτω από τις 800 μονάδες.

Επίσης ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 συνεχίζει και βρίσκεται πάνω στο ανοδικό κύμα του στροφέα προσεγγίζοντας το κατώφλι των 100 πολύ σημαντικών μονάδων για τη μετέπειτα πορεία του.

  • Αναλυτικότερα το επίπεδο που απλώνεται μεταξύ των 2175 με 2275 μονάδων εάν τμηθεί  με ισχυρά διαγραμματικά πατήματα μπορεί να ανοίξει πεδίο για ανοδική κίνηση της τάξεως του +8% καθώς πάνω από τις 2275 μονάδες το επόμενο σημείο αντίστασης εντοπίζεται στις 2440 μονάδες.

Τέλος το ανοδικό κουτί της Πανδώρας, που οδηγεί στις 1000 μονάδες, προσπαθεί να ανοίξει στις τελευταίες συνεδριάσεις και ο Τραπεζικός Δείκτης γράφοντας τιμές πάνω από την αφετηρία  της μεγάλης πτώσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 δηλ πάνω από τις 800 μονάδες. Επιβεβαιωμένη διαφυγή θα σπρώξει το δείκτη στα σκαλοπάτια των 860 , 930 και 1000 μονάδων.

Πρωτοστάτης στη τελευταία ανοδική κίνηση είναι ο τίτλος της Πειραιώς όπου αισίως έχει περάσει μέσα στη ζώνη αντίστασης των 3 με 3.20€ προκαλώντας ρίγη στους “sellers” καθώς το αμέσως επόμενο επίπεδο μετά τα 3.20€ είναι τα …4€.

  • Απόστολος Μάνθος – Υπεύθυνος: Τεχνικής  Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής

Τwitter : @ManthosChartist

Ευριπίδου  9
6ος Όροφος
105 61  Αθήνα
Τηλ:  (+30) 210 6829898
http://www.aenaonmarkets.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το μήνυμα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων εγγράφων) είναι εμπιστευτικό και προορίζεται για χρήση μόνο από τον αποδέκτη του, καθώς ενδέχεται να προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο και να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.

Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, κοινοποίηση του περιεχομένου του ή αναμετάδοση του συγκεκριμένου μηνύματος, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθούν.

Η Aenaon Markets Ltd δεν φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη μετάδοση του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη τους ή για οιαδήποτε ζημία του συστήματός σας. Η Aenaon Markets Ltd σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε ότι αυτή η επικοινωνία είναι ελεύθερη ιών, υποκλοπών ή παρεμβολών.

Print Friendly, PDF & Email