Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Forthnet στο Χρηματιστήριο

Σε προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Forthnet προχώρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναστολή ισχύει μέχρις ότου η εταιρία παράσχει στο επενδυτικό κοινό ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τη διοίκησή της και τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Χ.Α.