Προσφυγή μετόχου κατά της Reggeborgh στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Ολλανδική εταιρεία Reggeborgh, έχει υπό τον έλεγχό της το 95% των ελληνικών διοδίων, μονοπωλώντας πολλές ελληνικές αγορές και αψηφώντας τους κανονισμούς ανταγωνισμού της ΕΕ. τονίζει σε ανακοίνωση του στο businesswire ο δικηγόρος Ιωάννης Παπαναστασόπουλος που προσέφυγε στην επιτροπη Ανταγωνισμου της ΕΕ εκπροσωπώντας τον μέτοχο μειοψηφίας της Ελλάκτωρ Μιχαήλ Κούλα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Κούλα η Reggeborgh απέκτησε μετοχές μειοψηφίας στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον Ellaktor Group, τους δύο κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας στον τομέα των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Με τον έλεγχο αυτών των εταιρειών, η Reggeborgh επωφελείται από τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για χρηματοδότηση επείγουσας βοήθειας Covid-19, και τώρα  ανακατευθύνονται στις υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές και τις κατασκευές της χώρας.

Ο μέτοχος της Ellaktor κ. Μιχαήλ Κούλας υπέβαλε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την καταγγελία, της 31.12.2020, η Reggeborgh – μητρική εταιρεία της Ολλανδικής εταιρείας κατασκευής κατασκευών / ακινήτων VolkerWessels – ακολουθεί μια στρατηγική μονοπωλίου των ελληνικών κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αγορών παραχώρησης. Η Reggeborgh απέκτησε τις πλειοψηφικές μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (31% από τον Μάρτιο του 2019) και της Ellaktor (27% από τον Δεκέμβριο του 2020). Λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και των δύο εταιρειών, η REGGEBORGH ελέγχει τώρα τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείρισή τους. Η Reggeborgh έχει πλέον τον έλεγχο πάνω από το 95% της αγοράς παραχωρήσεων (Χειρισμός, συντήρηση και λειτουργία αυτοκινητόδρομων με διόδια).

Η καταγγελία του κ. Κούλα περιγράφει λεπτομερώς την αντιανταγωνιστική πρακτική του Reggeborgh για κατάχρηση της κυριαρχίας της στην αγορά προκειμένου να εξαλείψει τον ανταγωνισμό κατά παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Reggeborgh δημιούργησε παράνομα μια κυρίαρχη και υπερ-κυρίαρχη θέση σε τμήματα και υποτομές (Αγορές και Υπο-αγορές) ζωτικής σημασίας για την ευημερία των καταναλωτών και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ελληνική Γεωγραφική Αγορά ευρύτερα.

Σύμφωνα με τον κύριο Κούλα, πρόθεση του ειναι:

«Να διασφαλιστεί ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση εξετάζεται δεόντως από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού. Οι μειοψηφικοί μέτοχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε σχέδιο μετόχων που δεν έχει εκκαθαριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πρέπει να επιβληθούν, δεδομένου ότι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι οι κυρίαρχες εταιρείες – όπως η ολλανδική μεγαλοπρεπή REGGEBORGH – δεν επιτρέπεται να αποκλείουν παράνομα τον ανταγωνισμό. Ζητάμε από την ΕΕ να είναι ένα ουδέτερο μέρος που θα εξετάσει τα γεγονότα και θα επιβάλει τον νόμο.»

Ο Ιωάννης Παπαναστασόπουλος (Δικηγόρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EEP Legal) δήλωσε:

“Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις Αρμόδιες Αρχές, δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και αναμένουμε την άμεση δράση και τον έλεγχο της. Το υπό εξέταση θέμα είναι μάλλον ευαίσθητο, καθώς 32 δισεκατομμύρια ευρώ ταμείου έκτακτης ανάγκης / βοήθειας για το Covid 19 για την Ελλάδα θα διοχετευτούν στις Ελληνικές ανανεώσιμες πηγές υποδομής και κατασκευές »

Ο Εμμανουήλ Μαργκόμενος (Δικηγόρος) ανώτερος νομικός σύμβουλος που του ανατέθηκε να υποβάλει την καταγγελία είπε:

«Υπάρχουν προφανείς επιπτώσεις στην απόκτηση και τη συγκέντρωση της GEK TERNA / ELLAKTOR σε μία επιχείρηση. Αυτοί οι δύο ηγέτες της αγοράς που γίνονται μία οντότητα υπό τον μοναδικό έλεγχο της REGGEBORGH έχει ως αποτέλεσμα η REGGEBORGH να ελέγχει κάθε χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου με διόδια στην Ελλάδα.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ήδη την καταγγελία και θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές του Reggeborgh.

Πηγή: businesswire.com