Προοδευτική: Στις 31 Αυγούστου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2017

Παρασκευή 30 Απριλίου  2018  μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρασκευή  31 Αυγούστου  2018

Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

Παρασκευή  28 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών