Προοδευτική: Αγορά μετοχών από Τ.Α. Brands Ltd

Η εταιρεία, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ανακοινώνει, ότι έλαβε γνωστοποίηση από την εταιρεία Τ.Α. Brands Ltd και από το φυσικό πρόσωπο  κο Κωνσταντίνο Κούτλα, του  Αθανασίου, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ που ασκεί επιρροή η έλεγχο στην εταιρεία με την επωνυμία Τ.Α. Brands Ltd, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05 σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/07 , σε συνδυασμό με την απόφαση  1/434/3.7.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, στη συνεδρίαση του Χ.Α.A. την Πέμπτη 2.7.2020, μέσω της διαδικασίας εκποίησης μετοχών, προέβη  στην αγορά 61.749 μετοχών, συνολικής αξίας  9.385.85  Ευρώ.