PROFILE: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

Έναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

Η Διοίκηση της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), κατΆ εφαρμογή των αποφάσεων αφενός μεν της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 31ης Μαΐου 2024 και αφετέρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2024, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του εγκριθέντος κατά τα ανωτέρω Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (από την 31.5.2024) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατΆ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ (2,00 ευρώ) ανά μετοχή (κατώτατο όριο), και τα οκτώ Ευρώ (8,00 ευρώ) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και με  ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 31η  Μαΐου 2026.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016

Επισημαίνεται για λόγους πληρότητας ότι η Εταιρεία κατέχει , κατά τη χρονική στιγμή της παρούσας γνωστοποίησης,  συνολικά 87.000 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,3539% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , που έχουν αποκτηθεί  από προηγούμενα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών.

Νέα Σμύρνη , 17  Ιουνίου 2024

Για την PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε

ΠΡΟΦ